Meniu Uždaryti

Maitinimo organizavimas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMAS NR. T-157 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-28)

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-54)

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus maisto tvarkymo proceso aprašas (Patvirtinta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-50-1)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS (1–3 m. amžiaus vaikų grupė)
JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS (4–7 m. amžiaus vaikų grupė)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS ALERGIŠKIEMS VAIKAMS (1–3 m. amžiaus vaikų grupė)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS ALERGIŠKIEMS VAIKAMS (4–7 m. amžiaus vaikų grupė)

Skip to content