Meniu Uždaryti

Maitinimo organizavimas

Joniškio vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ vaikų maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais ir jo pakeitimais.

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis atnaujintu 15 dienų valgiaraščiu. Alergiškiems vaikams, kuriems gydytojas pažymoje nurodo saugotis tam tikrų produktų,  organizuojamas pritaikytas maitinimas.

 Joniškio vaikų lopšelis – darželis “Saulutė” dalyvauja ES paramos programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose”.

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2024 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMAS Nr. V-8 DĖL JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠČIŲ PATVIRTINIMO (VALGIARAŠČIAI PRIDEDAMI)

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJAI

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (PATVIRTINTA JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2023 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMU NR. V-39)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ” DIREKTORIAUS 2023 m. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMAS NR V-9 DĖL JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ“ BARIŪNŲ SKYRIAUS MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR MAISTO TVARKYMO PROCESO APRAŠO PATVIRTINIMO

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMAS NR. T-157 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS (1–3 m. amžiaus vaikų grupė)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS (4–7 m. amžiaus vaikų grupė)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS ALERGIŠKIEMS VAIKAMS (1–3 m. amžiaus vaikų grupė)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS ALERGIŠKIEMS VAIKAMS (4–7 m. amžiaus vaikų grupė)

 

Skip to content