Meniu Uždaryti

Laisvos darbo vietos

Laisva darbo vieta – Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: organizuoja ir vykdo ugdymo procesą, veda fizinio ugdymo užsiėmimus, planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, priemones, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą. Internetinėje sistemoje „Mūsų darželis“ informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų pasiekimus.

Dokumentai (gyvenimo aprašymas, išsilavinimo dokumento kopija ir asmens dokumento kopija) priimami iki 2023 m. balandžio 7 d. 15.45 val. el. paštu: darzelis.saulute@gmail.com. Pokalbis-atranka vyks 2023 m. balandžio 12 d. 11.00 val. metodiniame kabinete.

Skaitykite plačiau Užimtumo tarnybos portale.

 

 

Skip to content