Meniu Uždaryti

Viešieji pirkimai

• 2022 metų duomenys apie sudarytas sutartis

• 2021 metų duomenys apie sudarytas sutartis

• 2020 metų duomenys apie sudarytas sutartis

• 2019 metų duomenys apie sudarytas sutartis

• 2018 metų duomenys apie sudarytas sutartis

• 2017 metų duomenys apie sudarytas sutartis (nuo 2017 m. liepos 1 d.)

• 2017 metų duomenys apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir sudarytas sutartis

• 2016 metų duomenys apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir sudarytas sutartis

• 2015 metų duomenys apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir sudarytas sutartis

• 2014 metų duomenys apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir sudarytas sutartis 

• 2022 metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

• 2021 metų pirkimo planas

• 2020 metų pirkimo planas

• 2019 metų pirkimo planas

• 2018 metų pirkimo planas

• 2017 metų pirkimo planas

• 2016 metų pirkimo planas

• 2015 metų pirkimo planas

• 2014 metų pirkimo planas

•Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-85 dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo

• Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

• Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (2017 m.)

• Naudinga informacija

Skip to content