Meniu Uždaryti

Metraštis-2013

Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių,
Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais,
Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom…

Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda.
Akiniai dideli – Šaltis mato toli…
Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie draugai.

Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai.
Jei gerai – linksmas jis pasibels į duris.
Dovanėlių atneš… Gausi tu, gausiu aš…
Jonas Lapašinskas

 Kalėdinių renginių akimirkos nuotraukose 

2013-12-18 Išvyka į senelių namus

Kalėdos – tai metas, kai sušyla širdys
Kai namuose jaukiai dega žvakės
Ir švelniai kvepia eglutės šakos,
O žmonės dalinasi gerumu ir meile.

       Prieš šventas Kalėdas Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ „Nykštukų“ grupės vaikučiai, padedami auklėtojos Loretos Dovydaitienės, auklėtojos padėjėjos Bangutės Monkevičienės ir muzikos mokytojos-metodininkės Gražinos Pamparienės surengė gerumo akciją „Gerumo nebūna per daug“. Savo šiluma ir gerumu nutarė pasidalinti su tais, kuriems labai reikia ir aplankė Joniškio senelių globos namuose „Santara“ gyvenančius senelius. Mažieji seneliams giedojo kalėdines giesmeles, vaišino pyragėliais, dovanojo savo pačių pagamintas atvirutes. Seneliai džiaugėsi vaikų darbštumu, kūrybiškumu, nuoširdumu.
Teskamba džiaugsmo varpeliai visuose namuose.

2013-12-11 Advento vakaronė

        Adventas – rimties ir susikaupimo, apmąstymo metas. Šiandien dauguma žmonių nusivylę pasauliu, kuriame tiek daug neapykantos, keršto, melo ir nesantaikos. Visi esame patyrę liūdesį, kančią, vienatvės skonį. Per adventą laukiame Viešpaties atėjimo, gimstančio Kristaus. Svarbu kiekvienam pajusti advento ramybę.

        Darželio „Saulutė“ vaikų ir tėvelių Advento vakaronės metu senovinės tradicijos, burtai persipynė su vaikų kuriama pasaka apie Advento angelus, jų gerus darbus. Vakaronės metu vaikai darė angeliukus eglutės puošimui, giedojo Advento giesmes. Visi drauge žaidė Advento žaidimus, ratelius.

      Šis vakaras leido vaikams, tėveliams pajusti tikrąją adventinio laikotarpio prasmę. Ramumu dvelkianti aplinka, tylus žvakių virpėjimas, vaikų spindinčios akys, paliko neišdildomą įspūdžių kupiną vakarą. Privertė visus giliau susimąstyti apie susikaupimo laikotarpį ir labiau pajusti artėjančių šv. Kalėdų dvasią.

(Renginio nuotraukos)

2013-11-29 Respublikinė pedagogų ir ugdytinių etnokultūrinė pažintinė – praktinė konferencija, skirta tarmių metams pažymėti
„Ak, kad įvairi ta lietuviška rokunda“

„Vai mes pasėdėsim
Gražiai pakalbėsim
Su sveteliais sava…
Labai rods mum pabūt
Ir meilingai pakalbėt
Kai saulute patekės
Tai svetelius palydės“
(Lietuvių liaudies daina)

              Lapkričio 29 dieną į vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ organizuojamą respublikinę etnokultūrinę pažintinę-praktinę konferenciją „Ak, kad įvairi ta lietuviška rokunda“ sugužėjo didelis būrys pedagogų ir jų ugdytinių iš Šiaulių, Naujosios Akmenės, Pakruojo ir Joniškio rajono ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų bei Joniškio rajono savivaldybės administracijos kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai Liucija Bertulienė.
Taip tarmiška šnekta, dainomis ir žaidimais nusprendėme paminėti besibaigiančius tarmių metus ir pradėti Adventą – susikaupimo bei Kalėdų laukimo laikotarpį.
Joniškiečių krašto tarme konferenciją vedė vyresniosios auklėtojos Elona Bernotaitė,  Irena Bartašiūnienė ir Indra Žukauskienė. Pedagogės pasidalino savo gerąja veiklos patirtimi: kaip organizuoja adventinius vakarojimus darželyje, kaip įtraukia ugdytinių tėvelius į bendrą adventinės nuotaikos kurimą ir šventės laukimą. Konferencijos metu  taip pat išgirdome pasakojimų, pajuokavimų joniškietiška, pakruojietiška, žemaitiška šnekta, išmokome adventinių dainų, žaidimų. Joniškietiškos tarmės panaudojimą pamatėme Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“  teatro „Šnekučiai“ spektakliuke apie tai, ką gyvuliai kalba Kūčių naktį, pasivaišinome adventiniais patiekalais. Konferenciją, savo krašto tarme – žemaitiškai, apibendrino viešnia iš savivaldybės Liucija Bertulienė.
Už šiltą pabendravimą, pasidalijimą gerąja patirtimi dėkojame vaikų lopšelių-darželių: „Voveraitė“ iš Šiaulių, „Žvaigždutė“ iš Naujosios Akmenės, „Saulutė“ iš Pakruojo, Skaistgirio vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, Joniškio miesto vaikų lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ ir „Vyturėlis“ bei mūsų darželio pedagogams ir vaikučiams.

 (Renginio nuotraukos)

2013-11-19Teatro „Šnekučiai“ premjera

       Šiais metais lapkričio 19 d. sėkmingai debiutavo Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ teatro „Šnekučiai“ vaikučiai. Auklėtojos ir mažieji artistai vaidino spektaklį pagal D.Dubinienės kūrinėlį  „Kaip kiškutis dovanos ieškojo“. Tai jau antrasis mažųjų artistų pasirodymas. Todėl jie scenoje jautėsi drąsiai, laisvai.

      Mūsų įstaigos mažająjį teatriuką „Šnekučiai“, lanko apie 20 vaikučių (amžius 4-6 metai),  kuriuos ruošia vyresniosios auklėtojos Sondra Kundrotienė, Nijolė Kymantienė, Sandra Striuogienė ir muzikos mokytoja – metodininkė Gražina Pamparienė. Ikimokyklinio amžiaus vaikui vaidyba yra jo žaidimų tęsinys. Vaidindami jie gali žaisti, gyventi savo pasakų herojų gyvenimus, įsijausti į jų būdą, charakterį. Vaikams vaidyba leidžia tarsi mostelėjus burtų lazdele persikelti į pasaką ir tapti jos herojais. Teatras padeda atskleisti save ir savo gebėjimus, įgyti pasitikėjimą savo jėgomis, nugalėti scenos baimę.

     Spektaklis vaikams paliko gerų emocijų, visi draugiškai plojo artistams.

      Ačiū vaikučiams ir auklėtojoms už nuotaikingą spektaklį.

(Renginio nuotraukos)

2013-11-13 Konkursas “Sveikuolių sveikuoliai”

Joniškio vaikų lopšelio-darželio “Saulutė” komanda tapo Tarptautinio mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso “Sveikuolių sveikuoliai” I-ojo etapo nugalėtojais

(Renginio nuotraukos)

2013-10-19 Istorinės dainos festivalis-konkursas „Auša aušrelė“

Joniškio kultūros centre jau ketvirtą kartą pamečiui vyko vienintelis šalyje respublikinis istorinės dainos festivalis-konkursas „Auša aušrelė“, kuriame sėkmingai pasirodė ir mūsų darželio “Saulutė” vokalinis-instrumentinis duetas Austėja Blinovaitė ir Migelis Puipa (muzikos mokytoja Gražina Pamparienė).

(Renginio nuotraukos)

2013-10-04 Svečiuojasi “Bitite”

          Šių metų spalio 4 d. Tarptautinės mokytojų dienos proga Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ viešėjo pedagogai iš Latvijos respublikos Kekavos miesto lopšelio-darželio „Bitite“. Jame, kaip ir pas mus veikia 12 grupių, dirba 53 darbuotojai.
Mūsų darželio vaikučiai svečiams parodė meninę programėlę, kurios metu kankliavo, šokio šokius, skambėjo liaudies dainos ne tik lietuvių, bet ir latvių kalbomis. Po to visi kartu su svečiais sudainavome visiems žinomą latvių liaudies dainą „Kur tu teci“.
Latvių vaikų lopšelis-darželis „Bitite“ gyvuoja tik ketvirti metai, todėl mūsų svečiams buvo įdomu susipažinti su mūsų vykdoma ugdymo programa, veiklos organizavimo formomis bei metodais ir kt. Mūsų darželį svečiams pristatė direktorė Gražina Vėtienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė. Kaimyninės šalies kolegos apžiūrinėdami visas lopšelio-darželio „Saulutė“ grupes, sėmėsi idėjų, bendravo su mūsų auklėtojomis, logopedėmis, muzikos mokytoja, žavėjosi mūsų pedagogių išradingumu, kūrybiškumu (laiptinių ir grupių dekoracijomis, pagamintomis ugdymo priemonėmis) ir sakė būtinai tai panaudosiančios savo ugdomojoje veikloje bei puošiant darželį. Viešnios taip pat pristatė savo įstaigos veiklą, pasiekimus. Prie kavos puodelio diskutavome apie įstaigų bendradarbiavimo perspektyvas, dalyvavimą bendruose tarptautiniuose projektuose.
Svečiams iš Latvijos labai patiko mūsų darželyje.Kekavos lopšelio-darželio „Bitite“ direktorė Inese Skola teigė, kad darželyje „Saulutė“ tvyro šilta ir gera aura. Atsisveikindami apsikeitėme suvenyrais, o pavasarį pažadėjome susitikti Kekavoje.

(Renginio nuotraukos)

Su Tarptautine mokytojų diena!

Vaikiškas juokas sušildo,
Vaikiškos ašaros įpareigoja,
Vaikiškos išdaigos džiugina,
O vaikų buvimas šalia
įprasmina ir mus, suaugusius…

(Atsisiųsti sveikinimą PowerPointo formatu)

2013-09-27 Gaisrinės saugos pratybos

(Renginio nuotraukos)

2013-09-20 Rudenėlio šventė

      Lopšelio grupių „Žirniukas“ ir „Du gaideliai“  vaikučius Rudenėlio šventės proga aplankė Morkytė (auklėtoja G. Liepienė), Kiškutis (auklėtoja E. Brigadierienė), Bobutė (auklėtoja N. Kymantienė), Diedukas (auklėtoja J. Kaveckienė) ir Gaspadinė (muzikos mokytoja G. Pamparienė).
Linksmosios daržovės vaikams pasakojo apie  vaisių ir daržovių naudą, juokavo, dainavo. Iš atsineštų vaisių ir įvairių daržovių skanavo šviežiai išspaustomis sultimis, vaišinosi tėvelių iškeptais pyragais.

(Renginio nuotraukos)

2013-09-17 Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių

     Joniškio vaikų lopšelio–darželio „Saulutė“ pedagogai  dirba etnokultūrinio ugdymo kryptimi, turi sukaupę nemažai medžiagos apie Joniškio krašto tradicijas, papročius, tarmes. Tad labai džiugu, kad 2013 metai yra paskelbti tarmių metais. Tai suteikia galimybę plačiau paskleisti savo gerąją patirtį ne tik darželyje, bet ir už jo ribų.
Darželio  pedagogės Gražina Pamparienė, Elona Bernotaitė ir Indra Žukauskienė su savo ugdytiniais Austėja Blinovaite, Dovydu Kušleika, Emilijum Lapeika, Goda Kiršanskaite ir Ugnium Kiseliovu rugsėjo  17 d.  apsilankė Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje. Savo tarmiška programėle pradėjo seminarą „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“, skirtą tarmių metams.
Mažieji pasakoriai ir dainininkai savo joniškietiška šnekta sužavėjo seminaro dalyvius, o organizatoriai pamalonino vaikus saldžiomis dovanėlėmis.

(Renginio nuotraukos)

2013-09-02 Mokslo metų pradžios šventė su Mažyliu ir Karlsonu

     Paprastame Joniškio mieste, paprastame darželyje“Saulutė“ vyko paprastas rytmetis, skirtas Mokslo metų pradžiai paminėti. Vaikai sulaukė nepaprastų svečių. Atvyko visų mėgstamos pasakos „ Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ personažai – Karlsonas (auklėtoja N. Budrienė), Mažylis (auklėtoja V. Sabaliauskienė), namų valdytoja Freken Bok (auklėtoja G. Apinienė), mama (muzikos mokytoja G. Pamparienė).
Mažylis ir Karlsonas, vyrukas pačiame stiprume, susipažinę su vaikais kartu pasimankštino, „pasivaikščiojo stogais“, kamavo Freken Bok, norėdami pasivaišinti jos bandelių.
Karlsonas padovanojo grupėms po kamuolį ir po knygelę, o direktorė Gražina Vėtienė visus pavaišino pyragėliais.

(Renginio nuotraukos)

2013-08-23  Skelbimas dėl vaikų nuo 1,5 iki 5 metų amžiaus grupės steigimo, kur bus suteikiamas nemokamas 4 valandų ugdymas

2013-06-29 Renginys „Būk vikrus, sveikas ir saugus vasarą“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti

(Renginio nuotraukos)

2013-05-16 Joniškio sporto centre vyko Joniškio miesto vaikų darželių varžybos “DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS”

(Renginio nuotraukos)

Lietuvos „Saulutės“ susirinko Joniškyje

       Balandžio 24 d. Joniškio vaikų lopšelyje darželyje „Saulutė“   vyko respublikinė praktinė konferencija „Po saulutės delnu“. Į ją suvažiavo net aštuonių Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų, turinčių „Saulutės“ pavadinimą, pedagogės. Iš viso Lietuvoje radome 15 taip pavadintų vaikų darželių. Tai jau trečiasis „Saulučių“ sambūris, tapęs tradiciniu, o jam pradžią 2011 m. davė iniciatyviosios Pakruojo darželio „saulutės“.
Mūsų darželio priešmokyklinukai viešnioms padovanojo nuotaikingą „Gėlių madų šou“, o konkurso „Tramtatulis“ dalyvės Austėja, Beata ir Andrėja pateikė Joniškio krašto folklorinių kūrinių. Konferencijos dalyves pasveikino Joniškio savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daina Armonavičienė.
Vyresnioji auklėtoja Nijolė Petrylienė bei ŠU edukacinių tyrimų mokslinio centro doktorantė Jurgita Smilgienė parengė pranešimą „Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinio įvaizdžio stereotipo raiška visuomenės bei pedagogų požiūrio aspektu“.
Atstovės iš Jonavos, Raseinių, Gargždų, Kupiškio, Mažeikių, Telšių, Pakruojo ir Šiaulių vaikų darželių, pasidabinusios geltonos spalvos akcentais, atvyko paruošusios „namų darbus“- parengusios pranešimus tema „Auklėtojos įvaizdis savo, tėvų bei vaikų akimis“. O pristatant darbus, pažymint tarmių metus, buvo kalbėta savo krašto tarme. Tad žavėjomės autentiška kolegių kalba. Taip pat visi darželiai parengė vaikų dailės darbelių parodėlę su vaikų mintimis apie savo auklėtoją. Pedagogės apžiūrėjo mūsų darželį, bendravo su vaikais, dalijosi darbo patirtimi su auklėtojomis, logopede.
Viešnias supažindinome su Joniškio ir Žagarės krašto etniniu paveldu, dovanojome informacinių leidinių bei suvenyrų, vaišinome Žiūrių kaimo bendruomenės kleckais. Žaidimo metu išsiaiškinome, kad kitais metais „Saulutės“ susitiks Raseiniuose.
Daug padėkos žodžių išvykdamos sambūrio dalyvės išsakė Joniškio vaikų lopšelio darželio kolektyvui už šiltą priėmimą, galimybę ne tik parodyti savo veiklą, bet ir pasidalinti idėjomis, pamatyti kaip dirba kitos ikimokyklinio ugdymo įstaigos.


(Renginio nuotraukos)

(Nuotraukų archyvas parsisiuntimui – zip formatu)

2013-04-09  Tęstinis projektas “Futboliukas”

Futboliukas mūsų darželyje įsikūrė prieš du metus. Nuo to laiko priešmokyklinių grupių vaikučiai su juo draugauja du kartus per savaitę.
Kiekvienais metais, balandžio mėnesį, darželyje švenčiame futboliuko gimtadienį, kuriame dalyvauja ne tik priešmokyklinukai, bet ir būsimieji futbolininkai, vyresniųjų grupių vaikai.
Futboliuko gimtadienis – linksmų žaidimų, rimtų rungčių, prizų, siurprizų, dovanų, apdovanojimų, gerų emocijų šventė.
O akimirkas iš tos linksmos šventės galite pamatyti nuotraukose.

(Renginio nuotraukos)


2013-04-02 Velykinis rytmetis “Velykų bobute, duok man margutį”

     Po Velykų didžiojo savaitgalio mūsų darželio vaikai buvo pakviesti į šventinį rytmetį „Velykų Bobute, duok man margutį“.
Susirinkusius į papuoštą salę, aplankė Velykė Bobutė. Ji pasveikino visus su praėjusiomis šventėmis, palinkėjo pavasariškos nuotaikos, priminė vaikams Velykų papročius.
Bobutė pasiguodė vaikams, kad per šventes turėjusi daug darbo, džiaugėsi savo padėjėju „Zuikučiu“, kuris triūsė prie margučių-juos gražino ir dėjo į kraiteles. „Zuikutis“ vaikams papasakojo apie kiaušinių marginimo būdus, margučių ridenimą.
Vaikai dainavo linksmas daineles, minė mįsles. Už tai buvo apdovanoti margučiais, bei „Zuikučio užduotėlėmis“.

(Renginio nuotraukos)

2013-03-20 Renginys Žemės dienai paminėti

Kadangi pro savo grupės langus mes „Nykštuko“ grupės vaikučiai regime spalvotus konteinerius, mums kilo idėja  rinkti, rūšiuoti ir perdirbti atliekas. Jau antri metai mes – „Žemės draugai“. Mūsų, Joniškio vaikų lopšelyje darželyje „Saulutė“ kovo 20 d. dieną vyko renginys skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti.  Šia proga norime pasidalinti savo “Žaliosiomis paslaptimis „:

I-oji mūsų paslaptis – Žalias žemės gimtadienis.

Šventinėje aprangoje vyravo žali akcentai:

„Kaklaraištis“ pagamintas iš šiukšlių maišo ir aplikuotas kamšteliais.

„Kaspinai“- iš šiukšlių maišų.

II-Edukacinė priemonė – „Mūsų Žemė“ – Žemės rutulys aplikuotas kamšteliais, kuriuos vaikučiai su tėveliais rinko ištisus metus.

Šventinis tortas „NIAM NIAM“.

Receptas:
sausainiai (patys paprasčiausi ir pigiausi) .

Įdaras: močiutės varškė,

mamos uogienė.

“Mū mū“ jogurtas (kelis šaukštus pasilikti  užtepimui).

Dardo eiga: dirbame principu „dedam-tepam“

Išdėliojame sausainių eilę (norimo pyrago dydžio), tepame paruoštą varškės įdarą, vėl sausainius ir taip sluoksniuojame kol sudedame visus sausainius. Viršutinis sluoksnis turi būti sausainių. Viršų nutepame likusiu jogurtu.  Bene daugiausia  kūrybiškumo ir fantazijos reikalauja torto puošimas (ką turime ir mėgstame). Kelias valandas palaikome…Ir skanaus!

(Renginio nuotraukos)


2013-03-15 Paukščių sugrįžimo šventė “Vyturys pavasarį jau gieda”

      Nors žiema šiemet ilgai neužleidžia savo pozicijų pavasariui, bet saulėtą kovo 15 dienos rytmetį vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ vaikučiai susirinko į šventę „Vyturys pavasarį gieda“, skirtą paukštelių sugrįžimui. Jį vedė „Ančiukų“ ir „Ramunės“ grupių vaikučiai ir auklėtojos: Genovaitė Apinienė, Veronika Dabriegienė, Rima Kukšienė, Violeta Sabaliauskienė bei muzikos mokytoja Gražina Pamparienė
„Iš žemės grumsto sutvertas vyturėlis“ savo giesmele pakvietė pavasarį. Vaikučiai dainavo daineles apie pavasarį, grįžtančius paukštelius, smagiai šoko „Paukščių suktinį“, „Du paukšteliai“ ir kt.
Mažieji artistai deklamavo eilėraštį „Inkilėlį mes sukalsim“ ir pamėgdžiodami varnėną, kvietė jį apsigyventi namelyje. Žiūrovai irgi nenuobodžiavo: minė mįsles, prisiminė patarles, palyginimus apie paukštelius. Renginyje dalyvavo Satkūnų girininkijos girininko pavaduotoja V. Žalnierienė. Ji vaikučiams rodė skaidres apie žiemojančius ir grįžtančius paukštelius, paminėjo į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktus paukščius. Priminė, kodėl žmonės turi saugoti ir globoti savo mažuosius draugus, kurie mums atsidėkoja skambia giesmele.
Darželio teritorijoje iškėlėme inkilėlį. Lauksime jame apsigyvenant sugrįžusių paukštelių ir stebėsime jų gyvenimą.

(Renginio nuotraukos)

2013-03-08 Renginys Kovo 11-ajai paminėti “Aš surinkau gimtų laukų gražiausią žiedą…”

(Renginio nuotraukos)

Vasario 16-oji

     Vasario 16-ąją „Saulutės“ vaikučiai ir auklėtojos susirinko į darželio salę paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos. Minėjimą organizavomuzikos mokytoja-metodininkė Gražina Pamparienė. Šventė prasidėjo Lietuvos himnu. Direktorė Gražina Vėtienė pasveikino vaikučius ir pedagoges šios šventės proga, o Gražina Pamparienė pravedė pokalbį su vaikučiais apie Lietuvą, apie gimtąjį miestą Joniškį. Darželio ugdytiniai deklamavo eilėraštukus apie Lietuvą. Visus nudžiugino ketverių metukų pasakorė Andrėja Jurevičiūtė (ruošė vyr. auklėtoja Nijolė Budrienė), šešerių metukų pasakorė Beata Gorodničenko (ruošė vyr. auklėtoja Indra Žukauskienė) ir dainininkė – kanklininkė Austėja Blinovaitė (ruošė muzikos mokytoja – metodininkė Gražina Pamparienė). Šios mergaitės ruošiasi pasirodymui rajoniniame „Tramtatulis 2013“ ture.
Šventė baigėsi visų vaikučių pasišokimu, skambant lietuvių liaudies muzikai.

2013-02-12 Užgavėnių rytmetis “Šoksim trypsim – žiemą išvarysim”

     Lietuviškos Užgavėnės − seniausių apeigų, žaidimų, papročių, dainų šventė, kada „saulelė atkopdama budina svietą, ir žiemos šaltus triūsus pargriaudama juokias“ (Kristijonas Donelaitis ,,Pavasario linksmybės“). Kad greičiau „šalčių pramonės su ledais sugaištų“ žiema turi būti ujama su triukšmu, kad į žemę kuo greičiau ateitų pavasaris.
Antradienį, vasario 12 d. lopšelyje darželyje vyko Senio (muzikos mokytoja-metodininkė Gražina Pamparienė) ir Senės (vyresnioji auklėtoja Nijolė Kymantienė) rokunda. Šventė neapsiėjo ir be tradicinių Užgavėnių atributų –Lašininio (vyresnioji auklėtoja Sondra Kundrotienė) ir Kanapinio (vyresnioji auklėtoja Loreta Dovydaitienė) dvikovos. Na, ir virvės traukimas, krečiamos išdaigos, laužo kūrenimas, šokiai, Morės deginimas, blynų valgymas…Visiems buvo linksma…!
Po to darželio Užgavėnių šventės veikėjai apsilankė Joniškio rajono savivaldybės salėje. Čia jie taip pat šurmuliavo kartu su susirinkusiais savivaldybės darbuotojais, kurių būryje susitiko ir jų Lašininį su Kanapiniu. Todėl buvo labai linksma visiems kartu vyt žiemą skambant vaikučių atliekamomis Užgavėnių dainomis „Žiema žiema, bėk iš kiema“, „Blynai“, „Šalta žiema šalin eina“ ir tikint, kad greit sulauksim pavasario.

(Renginio nuotraukos)

2013-01-29 “Arklys – žmogaus draugas ir pagalbininkas”

       Krikščionybėje arklių ir arklininkų globėjais laikomi Šv. Floras ir Šv. Lauras. Šv. Mikalojus laikomas keliauninkų globėju, tačiau būtent jo vardo diena paskelbta Arklių diena. Arklį ir lietuvį sieja tūkstantmečių istorija. Tėvynę ginant ir duonelę kasdieninę auginant, kitus ūkio darbus nuveikiant, pramogaujant šventėse – visur kartu. Artimas šis gyvūnas mūsų širdžiai: gera jį paglostyti, patapšnoti per sprandą, pažvelgti į jo protingas akis (L. Klimka „Žirgas ir arklys Lietuvoje“).
Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ vaikai ir auklėtojos nusprendė orginaliai paminėti Arklių dieną. Vaikai mokėsi eilėraštukų, dainelių apie žirgelius, buvo surengta piešinių parodėlė, kuriuose pavaizduoti arkliai. „Drugelių“ grupės vaikučiai spalvino medinius žirgelius, kuriais mielai jojo patys. Ypač daug džiaugsmo „Drugelių“, „Ančiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikams suteikė išvyka į jojimo sporto klubo “Audruvis” arklides. Vaikai susižavėję stebėjo manieže šuoliuojantį žirgą. Mažieji su nuostaba glostė švelnią žirgo nosį, karčius. Vaikučius pasitikusi teta Virginija, aprodė arklides, palydėjo juos į poilsio kambarį, kuriame eksponuojama begalė įvairiausių taurių ir prizų. Tai šio žirgyno raitelių ir žirgų pasiekimai.
O kokie keisti tie žirgų „bateliai“: geležiniai ir sunkūs! Net keista, kad žirgeliai tokiais „apauti“.|
Eidami pro gardus, vaikai stebėjosi, kokie spalviškai skirtingi tie žirgai. Ir dar kaip įdomiai vadinami: bėris, sartis, širmis… Ekskursija po žirgelių namus neprailgo, o čia dar laukė, nors ir trupma, bet labai linksma kelionė autobusu atgal į darželį. Kelionę lydėjo linksmos vaikų dainelės apie žirgus.
Tai buvo puiki pažintinė išvyka, suteikusi vaikams daug džiaugsmo, žinių apie žirgus ir begalę gerų emocijų.
O renginio kulminacija tapo grupės „Drugeliai“ vaikučių inscenizuotas pasirodymas „Arklys – žmogaus draugas ir pagalbininkas“, kurį stebėjo visi „Saulutės“ darželio vaikučiai ir pedagogai.

(Renginio nuotraukos)

https://plus.google.com/photos/112809418774374980446/albums/5946611675440108657?authkey=CJOfu8yHkcHEqAE

Skip to content