Meniu Uždaryti

Metraštis-2012

“Šnekučių” teatro premjera “Pingvinų Kalėdos”

(Renginio nuotraukos)

Susitikimas su Kalėdų Seneliu

(Renginio nuotraukos)

Advento vakarojimai “Kad ir tavoj širdy kažkas užgimtų”

Gruodžio 12 dienos pavakary į darželio salę rinkosi priešmokyklinių grupių „Bitutė“ ir „Kiškutis“ vaikų tėveliai, pedagogai ir svečiai. Su žibintais rankose sugužėjo mažieji. „Adventas-Kalėdų laukimo metas, pilnas paslapčių, burtų, draudimų…“,-senąsias lietuviškas tradicijas priminė tautiniais drabužiais pasipuošusi priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Bartašiūnienė, paskelbusi šventės pradžią.
Šiuo stebuklų laikotarpiu bernelis gali virsti sakalėliu, kiškeliu, geneliu, o mergelė –voverėle, vištele… Kad greičiau praeitų ilgi žiemos vakarai, Advento metu žmonės susirinkdavo pavakaroti, pažaisti. Senuosius lietuviškus papročius prisiminę darželio vaikai, jų mamytės ir tėveliai, pedagogai žaidė žaidimus „Kiškelį“, „Vartai atsidaro“. Neapsieita ir be burtų, be ateities spėjimų. Visi traukė šiaudus. Trumpas ir storas šiaudas-greitai, linksmai, be rūpesčių prabėgs metai. Ilgas ir storas šiaudas-turtingi metai, bet reiks dėl turtų gerai paplušėti.

 Ilgas ir plonas šiaudas – laukia kūrybingi metai, nors ir labai daug kursite, bet nieko nesukursite, kas atneštų materialinės naudos. Šiaudas su varpa-šeimos pagausėjimas. Pasibaigus burtams, vaikai ir tėveliai užėmė darbo vietas. Mokėsi serviruoti Kūčių stalą, dažė žaislus eglutei papuošti, ruošė kalėdinį sveikinimą, papuošė eglutę… Po to vaikai su tėveliais ir mamytėmis vaidino pasakas „Ropė“, „Ožka ir vilkas“.

 Advento vakaronę vedė tautiniais drabužiais pasipuošusios priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Indra Žukauskienė ir Elona Bernotaitė, auklėtoja Jurgita Kaveckienė bei muzikos mokytoja-metodininkė Gražina Pamparienė.

 Paplušėjus, pažaidus, burtais pasidžiaugus, visi susėdo paskanauti adventinių lietuviškų patiekalų.

(Renginio nuotraukos)

2012-12-06 Konkurso “Mano Joniškis” vaikučių apdovanojimai

2012-11-29 Metodinė diena vaikų lopšelyje darželyje “Saulutė” “Tolerancijos raiška tradicinėje ir modernioje visuomenėje”

        Dar Aristotelis teigė: „Tolerancija ir abejingumas yra pirmieji mirštančios visuomenės požymiai“. Atrodytų, jog savitarpio supratimas, teisingumas, pakantumas kitam ir kitokiam, pagarba kitiems turėtų būti įprastos vertybės visuomenės gyvenime. Tačiau šiandien tolerancijos problema mūsų visuomenėje vis dar aštri ir aktuali.Todėl tolerancija turi būti skiepijama nuo pat ankstyvo amžiaus. Tačiau pastangos kurti tolerantišką visuomenę per švietimą bus bevaisės, jeigu jos nepasieks visų amžiaus grupių žmonių ir įvairių veiklos vietų – namų, darželių, mokyklų, darbo institucijųir kt.
Vadovaujantis tokia nuostata, šių metų lapkričio 29 d. Joniškio vaikų lopšelyje darželyje „Saulutė“ rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams surengta metodinė diena „Tolerancijos raiška tradicinėje ir modernioje visuomenėje“, kurios metu per įvairias veiklas kalbėta apie įvairias tolerantiškumo tarp pedagogų, ugdytinių, jų tėvų ir visuomenės apraiškas.
Inscenizuotą gerumo pamokėlę „Mažoj širdelėj – geri darbeliai“, kurioje dalyvavo vaikučiai iš „Saulutės“, „Vyturėlio“ ir „Ąžuoliuko“ priešmokyklinių grupių, vedė vyresniosios auklėtojos Nijolė Petrylienė, Indra Žukauskienė ir Elona Bernotaitė. Renginio tikslas buvo padėti vaikams suvokti tikrąsias žmogiškąsias vertybes.
Nijolė Kymantienė ir Dalia Malinauskienė „Boružėlės“ grupės vyresniosios auklėtojos su savo ugdytiniais parodė atvirą kompleksinę veiklą „Saviraiška per pasakas“.
Kadangi „Saulutės“ darželis yra pasirinkęs etnokultūrinio ugdymo kryptį, vyresnioji auklėtoja Nijolė Petrylienė pristatė pranešimą „Vaikų auklėjimo metodai liaudies pedagogikoje“, kuriame buvo atskleidžiami auklėjimo būdai, naudoti Lietuvos kaime prieš 80 – 100 metų.
Didelio viešnių susidomėjimo ir diskusijų sulaukė Šiaulių universiteto edukologijos katedros asistentės, edukacinių tyrimų mokslinio centro doktorantės, Jurgitos Smilgienės skaityta paskaita „Pedagogo profesinė etika“, kurios metu lektorė ne tik priminė, ką apima ši savoka, kokie turėtų būti siektini pedagogo asmenybės bruožai, bet ir atskleidė savo atlikto tyrimo apie pedagogo įvaizdį visuomenėje duomenis.
Gausus dalyvių skaičius (renginyje dalyvavo net 52 rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės) liudija apie tai, kad tokie renginiai yra naudingi ir reikalingi pedagogų profesiniam tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai

(Renginio nuotraukos)

2012-11-16 į skyrelį “Tėveliams” įkeltas Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-13 patvirtintas VAIKO UGDYMO IR KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO, JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE „SAULUTĖ“, PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

2012-11-15 Tęstinis projektas “Būk saugus kelyje”. Svečiuose Amsis

(Renginio nuotraukos)

2012-11- 09 įkelta ikimokyklinio ugdymo programa „Po saulutės delnu“ (atversti programą…)

2012-10-23 Pramogos su Pepe

(Renginio nuotraukos)

2012-10-02 Obuoliada

(Renginio nuotraukos)

Rudens šventė “Po langais iš ryto obuolių prikrito 2012-09-19
       Visame darželyje pakvipo obuolių pyragu, kepamais obuoliais…
Taip prasidėjo Obuolio šventė „Saulutės“ lopšelyje darželyje.Smagi muzika visų grupių vaikus ir auklėtojas sukvietė į lauką. Kieme vaikai papuošė didžiulę medžio šaką, sukabindami ant jos įvairiausius obuolius, pagamintus iš daržovių, vaisių, popieriaus, putoplasto, antrinių žaliavų, nulipdytus iš plastilino, nertus ir megztus iš siūlų bei veltus iš veltinio. Šiuos dailius suvenyrinius obuolius vaikams padėjo sukurti mamos ir tėveliai. Prie medžio vaikus pasitiko anūkėlė (auklėtoja D. Katiliavaitė), kuri blaškėsi ir niekaip nerado savo močiutės (vyresnioji auklėtoja N. Petrylienė) ir senelio (auklėtoja I. Tolkuvienė). O šie, pasirodo, buvo į mugę išvykę. Tai, kad privežė visiems vaikams linksmų atrakcionų ir skaniausių lauktuvių!
Buvo linksma visiems: ir vaikučiams ir auklėtojoms.
Pasibaigus teatralizuotam renginiui, visi linksminosi diskotekoje, kurią vedė grupė „Tonika“ iš Šiaulių. Buvo daug įspūdžių, kurių pakaks ilgam…

(Renginio nuotraukos)

2012-09-12 Naisiuose “Naisių vasaros” pėdomis

Naisiai… nuostabu, nuoširdu, paprasta, gražu… Visa tai patyrė nuvykę į Naisius mažieji lopšelio darželio „ Saulutė“, „Bitutės“, „Kiškučių“ ir „Pelėdžiuko“ grupių vaikučiai su savo auklėtojomis E. Bernotaite, I.Bartašiūniene, I. Žukauskiene, R. Povilaitiene, D. Katiliavaite. Aplankyti Naisius vaikus pakvietė Austėjos Karbauskytės, lankančios „Bitutės“ grupę, mama Inga Karbauskienė. Ji pasirūpino, kad vaikučiai galėtų aplankyti žirgyną, veršelių fermą, mechanines dirbtuves, Šiaulių krašto literatūros muziejų, kuriame vaikai susipažino su poeto Zigmo Gėles darbo kambariu, asmeniniais daiktais.
Kur gyvena paukšteliai giesmininkai, gandrai, boružėlės vaikučiai sužinojo aplankę inkilų muziejų. Pasigrožėti didingomis baltų dievų skulptūromis vaikai galėjo Saulės ir Ugnies aikštėse, ant Alkos kalno.
Šios edukacinės kelionės metu vaikai patyrė ne tik daug naujų įspūdžių keliaudami autobusu – kai kurie vaikai autobusu važiavo pirmą kartą, bet ir pasikartojo eismo taisykles: kaip saugiai elgtis kelionėje, išlipus iš autobuso, viešoje vietoje.
Vaikai, padedami pedagogių, praplėtė savo socialinę bei sveikatos kompetencijas. Į darželį grįžo linksmi, patenkinti, išsidūkę rudenėjančioje gamtoje.

(Renginio nuotraukos)


2012-09-03 Rugsėjo pirmosios šventė “Vasara baigės…Šiandien – rugsėjis!”

      Po saulėtosios vasaros atskubėjęs rugsėjis sukvietė vaikučius darželin. O čia jų laukė mokslo metų pradžios rytmečio šeimininkai – Žinių šalies vadovas ( auklėtoja Daiva Katiliavaitė), jo žmona profesorė (vyresnioji auklėtoja Nijolė Kymantienė), Kodėlčius ( muzikos mokytoja metodininkė Gražina Pamparienė) ir du broliukai Nežiniukai (vyresniosios auklėtojos Dalia Malinauskienė ir Regina Povilaitienė).
Vaikus pasveikinęs Žinių valdovas labai džiaugėsi, kad vaikai sugrįžo darželį, nes jam per vasarą buvo liūdna ir nuobodu. O broliukai Nežiniukai gailėjosi prabėgusios vasaros, kai galėjo dūkti, skanauti įvairių uogų, miegoti, kiek širdis geidžia ir svarbiausia – nesimokyti. Todėl jie kvietė vaikus dar pasidžiaugti šiltomis ankstyvo rudenio dienomis ir pažaisti kartu su jais.
Žinių valdovas su Kodėlčiumi pasiūlė vaikams pasportuoti, pažaisti judrių ir muzikinių žaidimų. Prisižaidus lauke visus vaikus, darbuotojus ir tėvelius pasveikino darželio direktorė ir palinkėjo visiems būti žingeidiems, augti sveikiems ir stipriems, nuoširdžiai draugauti ir bendradarbiauti visus ateinančius mokslo metus.

(Renginio nuotraukos)

Skip to content