Meniu Uždaryti

Vidaus dokumentai

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2024 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMU V-4 PATVIRTINTA JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

VAIKO UGDYMO IR KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“,  PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2023 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMU NR. V-105

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2023 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMU NR. V-46 PATVIRTINTAS JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  ASMENINĖS VAIKO PAŽANGOS IR ASMENYBĖS ŪGTIES VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2023 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMU NR. V-26 PATVIRTINTOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS  2023 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMU V-10 PATVIRTINTAS JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMU NR. V-148 PATVIRTINTAS JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS APRAŠAS

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMU NR. V-130 PATVIRTINTAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2022 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMU NR. V-46 PATVIRTINTI JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

Skip to content