Meniu Uždaryti

Vizija, misija ir prioritetai

VIZIJA

Nuolat besimokanti, bendruomeniška ugdymo įstaiga, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius.

MISIJA

Teikti vaikams kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, ugdyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinas kompetencijas.


VERTYBĖS

Saugumas
Atsakomybė
Tolerancija
Pasitikėjimas
Sąžiningumas
Bendruomeniškumas
Papročiai ir tradicijos


FILOSOFIJA

„…pasitikėjimas tegu remsis žinojimu, žinojimas – tvirtybe…“ (Lucijus Anėjus Seneka)

Skip to content