Meniu Uždaryti

Pedagogai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
2022 m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Rita Šilinienė Aukštasis Direktorė Vyresnioji mokytoja
2 Lina Balčiūnienė Aukštasis Direktorės pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija; mokytoja
3 Elona Bernotaitė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
4 Elena Brigadierienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
5 Nijolė Budrienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
6 Algimantas Budris Aukštasis Papildomo ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas
7 Loreta Dovydaitienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
8 Regina Jakienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
9 Daiva Katiliavaitė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
10 Jurgita Kaveckienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
11 Nemira Keršienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
12 Nijolė Kymantienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
13 Rima Kukšienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
14 Sondra Kundrotienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
15 Vaida Labanauskienė Aukštasis Logopedė Logopedė metodininkė
16 Genovaitė Liepienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
17 Dalia Malinauskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
18 Alma Sinkevičienė Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė Logopedė metodininkė
19 Gražina Pamparienė Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
20 Nijolė Pakėnė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
21 Laura Pociūtė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
22 Violeta Sabaliauskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
23 Sandra Striuogienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
24 Gintarė Vaitekūnienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
25 Gražina Vėtienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
26 Loreta Viečienė Aukštasis Mokytoja tiflopedagogė Tiflopedagogė
27 Vaida Zubavičienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
28 Indra Žukauskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
29 Aušra Sakalienė Aukštasis Psichologas Trečioji kvalifikacinė kategorija
Skip to content