Meniu Uždaryti

Nordplus

Nordplus Junior projekto veiklos Klaipėdoje (tęsinys)

Tęsiasi Nordplus Junior projekto ‘Insclusion or Exclusion’ veiklos Klaipėdoje. Projekto dalyviai lopšelyje-darželyje „Alksniukas“ stebėjo atviras veiklas grupėse, patys išbandė fizinio ugdymo pratimus su tvarumą skatinančiomis…

Nordplus Junior projekto veiklos Klaipėdoje

Gegužės 13-17 dienomis Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogų komanda dalyvauja tarptautinės programos Nordplus junior projekto ‘Insclusion or Exclusion’ veiklose Klaipėdoje. Projekto dalyviai iš Švedijos, Suomijos, Grenlandijos, Estijos bei Lietuvos lankėsi Klaipėdos universiteto edukologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete, kur susipažino su universiteto istorija, pedagogų rengimu bei lankėsi edukacinėse erdvėse. Pedagogams buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo tendencijos. Projekto dalyviai aplankė Klaipėdos lopšelį-darželį „Alksniukas“, kur susipažino su ugdymo įstaigos erdvėmis, švietimo pagalbos teikimu, aplinkų pritaikymu įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pedagogai susipažino ir su specialiosios mokyklos „Litorina“ ugdymo specifika, erdvėmis, turėjo galimybę išbandyti kaniterapijos (gyvūnų terapija) metodą.

Nordplus Junior projekto veiklos Grenlandijoje (5 diena)

Paskutinę projekto ‘Inclusion or Exclusion’ dieną pedagogai apibendrino savaitės veiklas, įvardino Grenlandijos švietimo sistemos gerąsias patirtis ir planavo būsimus susitikimus. Projekto dalyviai lankėsi Atuarfik mokykloje, kur apžiūrėjo ugdymo įstaigos erdves, specialiojo ugdymo skyrių, biblioteką, bendravo su pedagogais ir vaikais. Darbinga ir įspūdžiais turtinga savaitė baigėsi nepamirštama kelione prie Grenlandijos ledkalnių.

Nordplus Junior projekto veiklos Grenlandijoje (4 diena)

Balandžio 18 d. pedagogų komanda tęsė pažintį su Grenlandijos švietimo sistema. Atuarfik mokyklos direktorius pristatė sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, supažindino su inuitų kultūra ir papročiais bei atsakė į projekto dalyvių klausimus. Mokytoja Asta dalinosi patirtimi dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikais, jų atpažinimu, auklėjimu, ugdymu. Pedagogai aplankė Ilulissat bažnyčią bei Icefjord muziejų.

Nordplus Junior projekto veiklos Grenlandijoje (3 diena)

Balandžio 17 d. projekto ‘Inclusion or Exclusion’ dalyviai susipažino su Grenlandijos ankstyvojo amžiaus vaikų atpažinimo ir intervencijos sistema TOPI bei šešių sričių įvertinimo programa MIIM. Pedagogai lankėsi Arnarsiaq ir Angajo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, kuriose apžiūrėjo vidaus ir lauko erdves, dalyvavo edukacijose, susipažino su įstaigų pedgoginės veiklos organizavimu.

Nordplus Junior projekto veiklos Grenlandijoje (2 diena)

Antrą projekto ‘Inclusion or Exclusion’ dieną pedagogai susipažino su MISI – Grenlandijos pedagoginės psichologinės tarnybos veikla, specialistų funkcijomis. Projekto dalyviai lankėsi integruotame dienos centre-darželyje

„Nukarit“ bei mokykloje Atuarfik Jorgen Bronlund, kur domėjosi specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ypatumais bei ugdymu. O kaip gi be Grenlandijos virtuvės, tradicijų ir papročių. Šeimininkai pristatė tautinius rūbus bei pakvietė nacionalinių patiekalų degustacijai: ruonio sriubos, banginio mėsos, įvairios vytintos žuvies ir avijaučio dešros. Pedagogės keliavo „Aplink pasaulį“ šunų kinkiniu.

Nordplus Junior projekto veiklos Grenlandijoje (1 diena)

Balandžio 15–19 dienomis lopšelio-darželio „Saulutė“ komanda dalyvauja programos Nordplus Junior projekto ‘Inclusion or Exclusion’ veiklose Grenlandijoje. Pedagogai susipažino su Grenlandijos švietimo sistema, įstaigos struktūra darželiuose, ugdymo metodais bei tėvų įsitraukimu į ugdymo procesą. Projekto dalyviai lankėsi Ilulissat regiono švietimo skyriuje ir Piaraq ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

2024-01-30. Knyga „EXPERIENTIAL EDUCATION IN NATURE“

Žaliojo mokymo(si) galimybės ankstyvoje vaikystėje

Lapkričio 3 d. Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ organizavo tarptautinio projekto ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ (Žaliojo mokymo(si) galimybės ankstyvojoje vaikystėje) metodinę-praktinę pedagogų konferenciją „ŽALIOJO MOKYMO(SI) GALIMYBĖS ANKSTYVOJOJE VAIKYSTĖJE. PRIEŠ IR PO“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Joniškio rajono savivaldybės vicemerė Vaida Aleknavičienė.
Patirtimi, sėkmės istorijomis /patraukliomis idėjomis, kaip organizuoti vaikų ugdymą lauko erdvėse dalinosi projekto dalyviai ir jų socialiniai partneriai – pedagogai iš Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“, Elejos ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Kamenite“, Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“, Ane ikimokyklinės ugdymo įstaigos „Saulite“ , Stalgenes pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Kohtla-Jarvės ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Tareke“. Pristatyti projekto metu įvykę edukacinių erdvių pokyčiai, vykę sėkmės užsiėmimai, lauko erdvėse organizuoti projektai, renginiai ir kitos veiklos.
Ši gerosios patirties konferencija užbaigė NORDplus dvejus metus trukusį projektą, apjungusį tris Baltijos šalis.

‘Inclusive-Exclusive’ veiklos Švedijoje

Tęsiasi projekto ‘Inclusive-Exclusive’ veiklos Švedijoje.

Ketvirtąją vizito dieną pedagogai lankėsi Vällingby bibliotekoje, kur susipažino su bibliotekos erdvėmis, pritaikytomis multikultūrinei komunikacijai, bendravo su bibliotekos darbuotojais ir aptarė glaudų ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir bibliotekos bendradarbiavimą. Taip pat projekto dalyviai susitiko su Zinket darželio mokytoja Malgožata, kuri pakvietė diskusijai apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įtrauktį. Keturių ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorė Evy pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis kaip organizuoti ugdymo įstaigos darbą. Specialioji pedagogė Irma pristatė mokytojų komandos darbą, rengiant pagalbos planą vaikui bei numatant darbo būdus ir metodus. Mokytoja Rūta kalbėjo apie komunikaciją tarp tėvų ir mokytojų.

Penktąją dieną projekto dalyviai bendravo su mitybos specialiste, kuri dalijosi vaikų mitybos ypatumais ugdymo įstaigose. Mokytojai susipažino su vaikų valgiaraščiu, analizavo Stokholmo darželių maitinimosi įvairiapusiškumą. eTwinning virtuali platforma pasirinkta vidiniam projekto partnerių bendravimui, kurią pristatė Vaida Labanauskienė.

Susitikimo pabaigoje apibendrintos projekto dalyvių mintys, pasidžiaugta nauja patirtimi, aptartos kiekvienos šalies stiprybės ir kylantys iššūkiai įtraukiojo ugdymo srityje.

Įtraukusis ugdymas ar atskirtis

Šį mėnesį startavo dar vienas Nordplus Junior projektas ‘Inclusion or Exclusion’ (Įtraukusis ugdymas ar atskirtis). Šis projektas padės lengviau įgyvendinti 2024 m. įtraukiojo ugdymo iššūkius, dalijantis patirtimi tarptautiniuose susitikimuose bei mokantis iš kitų šalių kolegų. Spalio 9–13 dienomis „Saulutės“ darželio pedagogų komanda dalyvauja Stokholme (Švedija) vykstančiame pirmajame susitikime su partneriais iš Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Grenlandijos.
Pirmąją dieną projekto dalyviai klausėsi apie Švedijos švietimo sistemos ypatumus, nagrinėjo įtraukiojo ugdymo principus, diskutavo su švietimo pagalbos specialistais. Antrąją ir trečiąją dienomis pedagogai lankėsi keturiose Vällingby rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kur apžiūrėjo metodinę bazę, bendravo su kolegomis, aptarė darbo metodus ir būdus.

Projekto dalyvių susitikimas baigėsi

Paskutinę tarptautinio projekto ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ (Žaliojo mokymosi galimybės ankstyvojoje vaikystėje) dieną Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokytojai tęsė veiklas „Saulutėje“. Svečius pasveikino dainavimo studijos „Gamos garsai“ solistė Abigailė ir priešmokyklinių ugdymo grupių ugdytinių instrumentinis ansamblis „Saulutės skambesys“. Projekto  dalyviai aktyviai įsijungė į  edukacijos „Gėlių kompozicija“ veiklą, kur naudodami gamtines medžiagas (augalus), gipsą  ir molį, kūrė bareljefinius dirbinius. Naujai įrengtoje darželio lauko erdvėje „Svečiuose pas fotografą“ mokytojai išbandė fotomodelio darbą. Pedagogai, dirbdami grupėse, apibendrino bendradarbiavimo veiklas, projekto iššūkius, sėkmes ir lūkesčius. Susitikimo pabaigoje aptarė tolesnį bendradarbiavimą ir konferencijos organizavimą.

Nordplus Junior projektas sustiprino Baltijos šalių tarptautinį bendradarbiavimą, praturtino ugdymo įstaigų edukacines erdves, išplėtė žaliojo mokymosi galimybes ir sudarė geresnes sąlygas vaikams tyrinėti, pažinti ir atrasti, eksperimentuoti ir kurti.

Projekto dalyvių veiklos

Antrą tarptautinio projekto dieną, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pedagogai savo veiklas tęsė kurdami kilimus iš natūralių gamtinių medžiagų, apsilankė atnaujintose darželio erdvėse, kur „tapę vaikais“ atliko įtraukiančias ir kūrybiškas užduotis, išbandė erdvių funkcionalumą bei naudą. Projekto dalyviai pabuvojo ir kaimyniniame rajone, kur aplankė Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro lauko erdves, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode dalyvavo edukacijoje „Ruduo sode“. Vakare svečiai dalyvavo projekto užbaigimo vakaronėje, kurioje ne tik susipažino su lietuvių liaudies šokiais, dainomis ir žaidimais, bet ir aktyviai į juos įsitraukė.

Susitikimas su projekto partneriais

Rugsėjo 25–27 dienomis mokytojai iš Kohtla-Jarve vaikų darželio „Tareke“ (Estija), Elejos vaikų darželio „Kamenite” (Latvija) lankosi Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė” (Lietuva) ir tęsia Nordplus Junior projekto ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ (Žaliojo mokymo(si) galimybės ankstyvojoje vaikystėje) veiklas.

Pirmąją dieną projekto dalyviai dalinosi savo įžvalgomis ir pastebėjimais apie vykusį projektą, džiaugėsi atsinaujinusiomis ugdymo įstaigų erdvėmis, pažintimis su kitų šalių kolegomis bei jų darbo metodikomis. Aptarę veiklos planą, atlikę įvairias kūrybines užduotis, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pedagogai apsilankė Mūšos Tyrelio pažintiniame take, domėjosi gamtinės medžiagos įvairove bei galimybėmis panaudoti jas darbui su vaikais lauko erdvėse. Pelkių Laumė įtraukė į lauko edukaciją „Atrask lobį“.

Tarptautinis pedagogų susitikimas

Birželio 13–15 dienomis  Estijoje vyko Nord Plus projekto  ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ (Žaliojo mokymosi galimybės ankstyvajame ugdyme) tarptautinis pedagogų susitikimas. Tai jau antras vizitas ‘Tareke’ darželyje, kurio metu, lietuvių ir latvių pedagogams buvo pristatytos naujai įrengtos erdvės ir įvykę  pokyčiai nuo projekto pradžios. Projekto dalyviai, kartu su estų darželio ugdytiniais, išbandė veiklas žaliosiose erdvėse, žaidė pažintinius-edukacinius muzikinius ir judriuosius žaidimus,  pagilino žinias ir patobulino kompetencijas apie ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą lauke. Lietuvių, latvių ir estų komandos, naudodamos antrines žaliavas, gamino priemones lauko erdvėms. Džiugu, kad mūsų rankomis pagaminta lesyklėlė ras vietą „Saulutės“ naujai kuriamoje erdvėje „Paukščių slėnis“.

Susipažinę su lauko erdvėmis darželyje, projekto dalyviai veiklas tęsė Alutaguse regioniniame parke, kur vyko pažintinė edukacija miške ir Peipus (Čiudo) ežero pakrantėje, informaciniame centre gamino metodines priemones ugdytiniams. Kultūrinę-pažintinę veiklą pedagogai tęsė stebėdami moterų vienuolyno puoselėjamas lauko erdves. Tarptautinį vizitą Estijoje projekto dalyviai baigė įvertinę nuveiktus ir aptarę būsimus darbus. Baigiamasis sustikimas numatytas rugsėjo mėnesį Lietuvoje.

Žaliojo mokymosi galimybės ankstyvajame ugdyme

Modernėjantis pasaulis vis labiau įtraukia vaikus į virtualų pasaulį. Tai apribojo vaikų buvimą lauke, gamtos suvokimą ir pažinimą. Norėdami sugrąžinti vaikus į gamtą, veikti ir žaisti lauke, jau nuo 2022 metų įsitraukėme į tarptautinį projektą ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ (Žaliojo mokymosi galimybės ankstyvajame ugdyme) ir įsirengėme naujas erdves, kurios išplėtė žaliojo mokymosi galimybes. Įgiję naujų žinių ir pagilinę savo kompetencijas, dalinomės gerąją patirtimi su rajono kolegomis ir organizavome metodinę dieną „Ugdymas(is) lauke – galimybė veikti ir kurti, pažinti ir atrasti“. Vaikų darželio „Vyturėlis“, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Žagarės ir Skaistgirio gimnazijų ikimokyklinio ugdymo skyrių ir Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus komandos azartiškai žaidė lauko žaidimus, „Vabalų ir vabzdžių kiemelyje“ gaminosi knygų skirtukus ir vaišinosi medumi, „Sodo ir daržo” erdvėje „kepė picas“, „Pojūčių erdvėje“ įveikė basų kojų taką, klausėsi atpalaiduojančios muzikos, uostė ir skanavo vaisius, „Sveikatos žolynėlio“ erdvėje dekoravo puodelius ir ragavo žolelių arbatą. Aplankę visas erdves ir išbandę veiklas jose, metodinės dienos dalyviai išvyko puikios nuotaikos ir pasisėmę daug džiugių emocijų ir, žinoma, naujų įdėjų.

#nordplus #nordplusjunior

Projekto dalyvių susitikimas Latvijoje

Gegužės 29–31 dienomis mokytojai iš Kohtla-Jarve vaikų darželio  „Tareke“ (Estija), Elėjos vaikų darželio „Kamenite” (Latvija) ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė” (Lietuva) tęsė Nordplus Junior projekto ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ („Žaliojo mokymo(si) galimybės ankstyvojoje vaikystėje“) veiklas Latvijoje. Mokytojai gilino savo kompetencijas apie žaliųjų erdvių kūrimą bei natūralių gamtinių išteklių panaudojimą ugdymo procese.

Pirmąją dieną susitikę projekto dalyviai ir aptarę veiklos planą, apsilankė Rundalės pilyje ir sode, susipažino su augmenijos įvairove. Visus svetingai priėmė ir supažindino su darželio vidaus bei lauko erdvėmis Bauskės darželio „Pasaulite” direktorė.

Antrąją dieną mokytojai lankėsi atnaujintame Kemerių Nacionaliniame parke ir gėrėjosi želdinių raštais ir spalvų įvairove. Didžiajame Kemerių tyrely komandos susipažino su aukštapelke, diskutuota kokią įtaką vaikų ugdymui turi natūrali gamta.

Trečiąją dieną Elėjos darželyje „Kamenite” vyko užsiėmimai lauke: mokytojos dalijosi savo patirtimi ir pravedė praktinius užsiėmimus kaip kūrybiškai panaudoti gamtinę medžiagą bei antrines žaliavas ugdymo procese, atliko aktyvias sportines užduotis, apžiūrėjo atsinaujinusias darželio lauko erdves.

#Nordplus Junior

2023 balandžio 28 d. Joniškio vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“ pasiekė džiugi žinia – patvirtinta dotacija Nordplus Junior 2023 projektui NPJR-2023/10090 – ‘Inclusion or Exclusion’. Darbuotojai gilins savo kompetencijas apie įtraukųjį ugdymą.

2022-12-06 https://www.joniskiosaulute.lt/programos-nordplus-2022-parengiamasis-vizitas-lihula-estijoje

Gruodžio 6–9 d. direktorė Rita ir logopedė Vaida dalyvavo programos Nordplus 2022 parengiamajame vizite Lihula, Estijoje. Pagrindinis parengiamojo vizito tikslas – susitikti su partneriais iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Grenlandijos aptarti būsimo bendro projekto detales, parengti būsimo projekto planą, siekiant pateikti paraišką Nr. NPJR-2022-PV/10003 ‘Inclusion or Exclusion’ (Įtraukusis ugdymas ar atskirtis) iki programos galutinio paraiškų teikimo termino.

Projekto partnerių vizitas Estijos Kohtla-Jarve vaikų darželyje „Tareke“

2022-10-20. Baigiamoji susitikimo Estijoje diena – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-10-19.  STEAM veiklos apie vandenį – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-10-18. Outdoor STEAM activities – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

Projekto partnerių vizitas Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“

2022-09-22. Ketvirtoji vizito diena. Atsisveikiname – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-09-21. Trečioji Nordplus dalyvių vizito diena – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-09-20. Apie mus rašoma Savivaldybės naujienose – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)
2022-09-20. Antroji Nordplus dalyvių vizito diena – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-09-19. Nordplus projekto dalyvių susitikimas – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-08-29. Nordplus Junior 2022 projekto NPJR-2022/10205 ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ („Žaliojo mokymo(si) galimybės ankstyvojoje vaikystėje“) eiga
#nordplusjunior

Baigiantis pavasariui Joniškio vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“ pasiekė gera žinia – patvirtintas Nordplus Junior 2022 projektas NPJR-2022/10205 „Žaliojo mokymo galimybės ankstyvojoje vaikystėje“ (‘Green learning opportunities in the early childhood’) ir skirta dotacija.

Projekto partneriai: Kohtla-Järve kindergarten Tareke (Estija) ir Kindergarten Kamenite (Latvija).

Projekto tikslas: bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi tarp Baltijos šalių ikimokyklinių įstaigų, įsirengti lauko erdves, kurios išplėstų žaliojo mokymosi galimybes ir sudarytų sąlygas vaikams tyrinėti, pažinti ir atrasti, eksperimentuoti, kurti.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Numatytos mobilumo veiklos (po 2 vizitus į Latviją ir Estiją bei 2 susitikimai Lietuvoje), mokymai, seminarai, kultūrinė-pažintinė programa. Projektą užbaigsime tarptautine konferencija „Žaliojo mokymosi galimybės ankstyvoje vaikystėje”. #NordPlus

Seminaras Kopenhagoje

Gegužės 16–18 d., Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Rita Šilinienė ir logopedė, specialioji pedagogė Alma Sinkevičienė dalyvavo kontaktiniame seminare ‘Early Childhood Education and Care – The Convention on the Rights of the Child and Education for Sustainable Development’, kuris vyko Kopenhagoje, Danijoje. Savo idėjomis ir vizijomis dalinosi net 80 Šiaurės ir Baltijos šalių pedagogų ir vadovų, dirbančių ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Vyko aktyvios diskusijos vaikų teisių klausimais, buvo plėtojamos projektinės idėjos. Viena iš dominančių ir aktualių temų – įtraukusis ugdymas. Ši tema buvo pasirinkta kaip pagrindinė, generuojant idėjas ateities projektams. Penkių šalių (Švedijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos ir Grenlandijos) atstovai grupėje aptarė įtraukiojo ugdymo esamas patirtis, iššūkius, pagrindines kylančias problemas ir siekius. Taip pat buvo parengtas būsimo projekto apie įtraukųjį ugdymą planas ir numatytas parengiamasis vizitas Estijoje.

Skip to content