Meniu Uždaryti

Nordplus

2022-12-06 https://www.joniskiosaulute.lt/programos-nordplus-2022-parengiamasis-vizitas-lihula-estijoje

Gruodžio 6–9 d. direktorė Rita ir logopedė Vaida dalyvavo programos Nordplus 2022 parengiamajame vizite Lihula, Estijoje. Pagrindinis parengiamojo vizito tikslas – susitikti su partneriais iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Grenlandijos aptarti būsimo bendro projekto detales, parengti būsimo projekto planą, siekiant pateikti paraišką Nr. NPJR-2022-PV/10003 ‘Inclusion or Exclusion’ (Įtraukusis ugdymas ar atskirtis) iki programos galutinio paraiškų teikimo termino.

Projekto partnerių vizitas Estijos Kohtla-Jarve vaikų darželyje „Tareke“

2022-10-20. Baigiamoji susitikimo Estijoje diena – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-10-19.  STEAM veiklos apie vandenį – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-10-18. Outdoor STEAM activities – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

Projekto partnerių vizitas Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“

2022-09-22. Ketvirtoji vizito diena. Atsisveikiname – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-09-21. Trečioji Nordplus dalyvių vizito diena – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-09-20. Apie mus rašoma Savivaldybės naujienose – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)
2022-09-20. Antroji Nordplus dalyvių vizito diena – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-09-19. Nordplus projekto dalyvių susitikimas – Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (joniskiosaulute.lt)

2022-08-29. Nordplus Junior 2022 projekto NPJR-2022/10205 ‘Green Learning Opportunities in the Early Childhood’ („Žaliojo mokymo(si) galimybės ankstyvojoje vaikystėje“) eiga
#nordplusjunior

Baigiantis pavasariui Joniškio vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“ pasiekė gera žinia – patvirtintas Nordplus Junior 2022 projektas NPJR-2022/10205 „Žaliojo mokymo galimybės ankstyvojoje vaikystėje“ (‘Green learning opportunities in the early childhood’) ir skirta dotacija.

Projekto partneriai: Kohtla-Järve kindergarten Tareke (Estija) ir Kindergarten Kamenite (Latvija).

Projekto tikslas: bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi tarp Baltijos šalių ikimokyklinių įstaigų, įsirengti lauko erdves, kurios išplėstų žaliojo mokymosi galimybes ir sudarytų sąlygas vaikams tyrinėti, pažinti ir atrasti, eksperimentuoti, kurti.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Numatytos mobilumo veiklos (po 2 vizitus į Latviją ir Estiją bei 2 susitikimai Lietuvoje), mokymai, seminarai, kultūrinė-pažintinė programa. Projektą užbaigsime tarptautine konferencija „Žaliojo mokymosi galimybės ankstyvoje vaikystėje”. #NordPlus

Seminaras Kopenhagoje

Gegužės 16–18 d., Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Rita Šilinienė ir logopedė, specialioji pedagogė Alma Sinkevičienė dalyvavo kontaktiniame seminare ‘Early Childhood Education and Care – The Convention on the Rights of the Child and Education for Sustainable Development’, kuris vyko Kopenhagoje, Danijoje. Savo idėjomis ir vizijomis dalinosi net 80 Šiaurės ir Baltijos šalių pedagogų ir vadovų, dirbančių ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Vyko aktyvios diskusijos vaikų teisių klausimais, buvo plėtojamos projektinės idėjos. Viena iš dominančių ir aktualių temų – įtraukusis ugdymas. Ši tema buvo pasirinkta kaip pagrindinė, generuojant idėjas ateities projektams. Penkių šalių (Švedijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos ir Grenlandijos) atstovai grupėje aptarė įtraukiojo ugdymo esamas patirtis, iššūkius, pagrindines kylančias problemas ir siekius. Taip pat buvo parengtas būsimo projekto apie įtraukųjį ugdymą planas ir numatytas parengiamasis vizitas Estijoje.

Skip to content