Meniu Uždaryti

Erasmus+

Erasmus+ projekto geroji patirtis

Sausio 1️⃣0️⃣ d. Joniškio rajono specialiųjų pedagogų metodiniame susirinkime vaikų lopšelio-darželio “Saulutė” švietimo pagalbos specialistės Alma ir Vaida pristatė gerąsias patirtis vykdant Erasmus+ projekto “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę” veiklas:

✅Supažindino su Slovėnijos, Portugalijos švietimo sistemomis bei taikomais praktiniais metodais įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
✅Pristatė parengtą metodinę priemonę pedagogams “Įtraukties ABC”.
✅Pasidžiaugė įstaigos mokytojų įgytomis kompetencijomis.

Kokybiškas įtraukusis ugdymas

Baigdami Erasmus+ projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ veiklas, praėjusią savaitę darželio pedagogų komanda dalyvavo darbo stebėjimo veiklose Portugalijoje.

Mokytojai susipažino su Portugalijos švietimo sistema, lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose, stebėjo veiklas, aplinkų pritaikymą įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, su pedagogais aptarė darbo būdus ir metodus, diskutavo apie įtrauktį švietime. Šios veiklos baigė Erasmus+ KA-122 projektą, vykdytą 18 mėn.
Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai tobulino anglų kalbos įgūdžius Maltoje, susipažino su Slovėnijos ir Portugalijos patirtimi ugdant įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pagilino kompetencijas atpažįstant vaikų ugdymosi poreikius, sutrikimus, numatant darbo būdus ir metodus, pritaikant universalų dizainą. Tai padėjo geriau pasiruošti įtraukiajam ugdymui, kuris Lietuvoje startuos 2024 m. rugsėjo 1 d.

2023-10-26. Erasmus+ projekto ,,Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę” darbo stebėjimo veiklos vyksta Portugalijoje. Dalinamės kolegų iš Barcelos vaikų darželio susitikimo akimirkomis 🤗

Erasmus+ projektų naujienos

Gegužės pabaigoje įstaigą pasiekė Nacionalinio švietimo mainų paramos fondo laiškas, informuojantis, jog mokytojos metodininkės Nijolės Pakėnės pateikta paraiška atitiko tinkamumo ir kokybės reikalavimus, todėl šiai pedagogei skirta dotacija dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos mišriame seminare „The Project Compass: Navigating Ideas towards Projects“ 2023 m. birželio 6 d. (internetu) ir birželio 13–15 d. Vilniuje.

Finansinę paramą veiklos įgyvendinimui suteikė Europos Sąjunga.

Seminare dalyvavo 40 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sektoriaus bei profesinio ir suaugusiųjų mokymo sektoriaus pedagogų, bibliotekų, muziejų darbuotojų iš dešimties Europos sąjungos šalių, tarp jų – 11 dalyvių iš Lietuvos.

Renginio tikslas – supažindinti potencialius kandidatus su nedidelės apimties Erasmus+ programos partnerystėmis, projektų planavimo pagrindais ir įkvėpti tarptautinei partnerystei.

Seminaro metu dalyviai susipažino su Erasmus+ nedidelės apimties partnerystės projektų specifika bei įrankiais, kurių reikia, norint paversti turimą idėją projekto planu. Buvo analizuojami tokie klausimai, kaip inovatyvių produktų poreikio nustatymas, kokybės užtikrinimas, siekiant įvertinti naudą, rezultatų viešinimas. Seminaro metu dalyviai taip pat turėjo galimybę tarpusavyje aptarti savo projektų idėjas, kurti naujus tinklus ir rasti potencialius projekto partnerius.

#Erasmus+

Atsisveikinant su Slovėnija

Įgyvendintos „Erasmus+“ projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ mokytojų mobilumo veiklos Slovėnijoje. Paskutinių užsiėmimų metu pedagogai gilinosi į autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymo(si) ypatumus, aptarė pagalbos mokiniui plano rengimą, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komandos veiksmus, ištikus sensorinėms perkrovoms. Paskutinę dieną kursų dalyviai įvertino, ar mokymosi metu įgytos žinios ir gebėjimai atitinka pirmąją dieną išsikeltus lūkesčius. Pedagogai iš Lietuvos, Estijos, Vengrijos, Rumunijos, Italijos ne tik gilino žinias apie įtraukujį ugdymą, bet ir turėjo galimybę susipažinti su Slovėnijos kultūra ir istorija bei pamatytį šalies gamtos grožį.

#Erasmus+

Mokymai Slovėnijoje tęsiasi

Mūsų darželio pedagogų komanda, dalyvaujanti Slovėnijoje vykstančiuose mokymuose, toliau gilina žinias apie įtraukųjį  ugdymą: universalaus dizaino pritaikymą, judėjimu pagrįsto ugdymo organizavimą, specialiuosius mokymosi sutrikimus ir jų atpažinimą, autizmo spektro sutrikimus, ankstyvąją intervenciją ir bendradarbiavimą su tėvais, kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų ugdymo ypatumus.

Kokybiškas įtraukusis ugdymas

Tęsiant „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mokytojų mobilumo projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ veiklas, pedagogų komanda dalyvauja 6 dienų kursuose ‘Yes, I Can. Special Needs Students and Inclusive Education’ Liublijanoje, Slovėnijoje. Pirmąją kursų dieną vyko dalyvių iš Lietuvos, Estijos, Rumunijos, Vengrijos ir Italijos susipažinimo veiklos, pristatyta Slovėnijos švietimo sistema, akcentuojant vaikų ir suaugusiųjų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių įtraukimą į ugdymo procesą.

„Erasmus+“ teminė konferencija

2023 m. gegužės 3–5 d. Bonos mieste Vokietijoje vyko „Erasmus+“ teminė konferencija „Schools will become green and digital – and Erasmus+ supports the quality of education! – European conference on the challenges of schools in the face of climate change and  digitalization“. Konferenciją organizavo nacionalinė Vokietijos „Erasmus+“ agentūra. Renginyje dalyvavo virš 200 pedagogų bei kitų sričių specialistų iš 26 Europos šalių. Į konferenciją vyko Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedė Vaida Labanauskienė.

Didėjančios klimato kaitos ir skaitmenizacijos akivaizdoje šiandienos mokyklos susiduria su iššūkiais. Šioje konferencijoje ieškota kelių kaip „Erasmus+“ gali prisidėti prie šių žinių įgijimo? Kokios sąlygos būtinos, kad mokyklose būtų sukurta optimali mokymosi atmosfera ir įtrauki aplinka? Bei kaip „Erasmus+“ projektai, įskaitant „eTwinning“, gali prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo?

Konferencijoje buvo pristatyti inovatyvūs skaitmeninimo ir tvaraus švietimo projektai, daugiausia dėmesio skiriant mokytojų rengimui, skaitmeninės įtraukties temai. Diskutuodami, keisdamiesi patirtimi ir padedami šios srities ekspertų, dalyviai ieškojo mokyklos veiklos tobulinimo galimybių.

Konferencijos metu vyko šiltas, betarpiškas bendravimas su kolegomis iš kitų Europos šalių, tai suteikė galimybę rasti galimus partnerius būsimiems projektams mobilumo, bendradarbiavimo ir „eTwinning“ projektams.

Erasmus+ projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ mokytojų mobilumo veikloje „Fluency Language Development“

Spalio 3-7 dienomis mūsų darželio šešios pedagogės dalyvavo Erasmus+ projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ mokytojų mobilumo veikloje „Fluency Language Development“. Projekto dalyvės gilino anglų kalbos žinias skirtingose grupėse, diskutavo apie švietimo sistemos ypatumus ir šiandienos aktualijas skirtingose šalyse, dalyvavo organizuotose kultūrinėse programose Valetoje ir Mdinoje. Įgytas žinias ir įgūdžius pedagogės panaudos kitose projekto veiklose Slovėnijoje ir Portugalijoje. #Erasmus+

Joniškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ yra skiriama dotacija programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078344 „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ įgyvendinimui.

Projekto tikslas – gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, formuojant teigiamas nuostatas, pritaikant įstaigos aplinkas bei ugdymosi procesus įvairių SUP turintiems mokiniams.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Numatomos projekto veiklos:

* įstaigoje vyks parengiamieji anglų kalbos mokymai

* anglų kalbos kursai mokytojams Maltoje

* kursai ‘Yes, I can. Students with Special Needs and Inclusive Education‘ Liublianoje, Slovėnija

* veiklų stebėjimas Portugalijoje.

* metodinė diena.

Skip to content