Meniu Uždaryti

Erasmus+

Erasmus+ projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ mokytojų mobilumo veikloje „Fluency Language Development“

Spalio 3-7 dienomis mūsų darželio šešios pedagogės dalyvavo Erasmus+ projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ mokytojų mobilumo veikloje „Fluency Language Development“. Projekto dalyvės gilino anglų kalbos žinias skirtingose grupėse, diskutavo apie švietimo sistemos ypatumus ir šiandienos aktualijas skirtingose šalyse, dalyvavo organizuotose kultūrinėse programose Valetoje ir Mdinoje. Įgytas žinias ir įgūdžius pedagogės panaudos kitose projekto veiklose Slovėnijoje ir Portugalijoje. #Erasmus+

 

Joniškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ yra skiriama dotacija programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078344 „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ įgyvendinimui.

Projekto tikslas – gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, formuojant teigiamas nuostatas, pritaikant įstaigos aplinkas bei ugdymosi procesus įvairių SUP turintiems mokiniams.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Numatomos projekto veiklos:

* įstaigoje vyks parengiamieji anglų kalbos mokymai

* anglų kalbos kursai mokytojams Maltoje

* kursai ‘Yes, I can. Students with Special Needs and Inclusive Education‘ Liublianoje, Slovėnija

* veiklų stebėjimas Portugalijoje.

* metodinė diena.

Skip to content