Meniu Uždaryti

Atsisveikinant su Slovėnija

Įgyvendintos „Erasmus+“ projekto „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ mokytojų mobilumo veiklos Slovėnijoje. Paskutinių užsiėmimų metu pedagogai gilinosi į autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymo(si) ypatumus, aptarė pagalbos mokiniui plano rengimą, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komandos veiksmus, ištikus sensorinėms perkrovoms. Paskutinę dieną kursų dalyviai įvertino, ar mokymosi metu įgytos žinios ir gebėjimai atitinka pirmąją dieną išsikeltus lūkesčius. Pedagogai iš Lietuvos, Estijos, Vengrijos, Rumunijos, Italijos ne tik gilino žinias apie įtraukujį ugdymą, bet ir turėjo galimybę susipažinti su Slovėnijos kultūra ir istorija bei pamatytį šalies gamtos grožį.

#Erasmus+

Skip to content