Meniu Uždaryti

Mokestis už darželį

 VAIKO UGDYMO IR KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO JONIŠKIO VAIKŲ   LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“, PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtinta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-89

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 20 D.  NR. T-19 SPRENDIMAS DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JONIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 20 D. NR. T-25 SPRENDIMAS DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-183 „DĖMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMAS  T-183 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO (2019 m. sausio 14 d. Nr. A-34)

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS. Patvirtinta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d. Įsakymu Nr. V- 89

Skip to content