Meniu Uždaryti

Mokestis už darželį

VAIKO UGDYMO IR KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“,  PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2023 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMU NR. V-105

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMAS NR. T-157 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Suvestinė redakcija)

 VAIKO UGDYMO IR KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“, PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMU NR. V-89

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 20 D.  NR. T-19 SPRENDIMAS DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JONIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMAS T-183 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS. PATVIRTINTAS JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMU NR. V- 89

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO (2019 m. sausio 14 d. Nr. A-34)

Skip to content