Meniu Uždaryti

Psichologas

Lopšelyje-darželyje dirba psichologė Aušra Sakalienė

Lopšelio-darželio psichologės funkcijos:

 • Įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu  ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius ugdytinius.
 • Formuoja teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų ugdytinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su lopšelio-darželio bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka ugdytinių veiklos ir elgesio užsiėmimų metu stebėseną.
 • Atlieka aktualius lopšelyje-darželyje psichologinius tyrimus, atsižvelgdama į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • 60% savo darbo laiko skiria tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, 40% – tvarko ugdytinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su lopšelio-darželio direktore.

Psichologinė pagalba taip pat teikiama telefonu:

Psichologinės pagalbos  tarnyba

Telefono numeris Darbo laikas
Vaikų linija www.vaikulinija.lt 116 111  Kasdien11.00-21.00
Jaunimo linja www.jaunimolinija.lt 8 800 28888  Visą parą
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt 8 800 60700  Visą parą
Pagalbos moterims linija 8 800 66366  I-V 10.00-21.00
Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba) 8 800 77277  I-V 16.00-20.00
Dingusių žmonių šeimų paramos centras 8 800 261618 52773135  I-V 8.00-16.00
Panevėžio paguodos telefonas 8 45 500965  I-V 20.00-8.00
Vilniaus moterų namų krizių centras 8 800 22008  I-V 9.00-17.00
Vaiko raidos centras 8 52757564  Visą parą

Pokalbiai 8-800 linija yra nemokami

Psichologinė pagalba internetu:

Vaikų linija Registruotis ir rašyti svetainėje:http://www.vaikulinija.lt Atsako per dvi dienas
Jaunimo linija Registruotis ir rašyti svetainėje:http://jppc.lt/draugas Atsako per tris dienas
Vilties linija Rašyti svetainėje:http://paklausk.kpsc.lt Atsako per tris dienas
Šiaulių jaunimo linija Rašyti: kasnutiko@yahoo.com Atsako per tris dienas

Visa papildoma informacija – puslapyje www.klausau.lt

Skip to content