Meniu Uždaryti

Vaikų priėmimas

Vaikai į lopšelį-darželį priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus:
prašymą;
vaiko asmens dokumento kopiją.

Priimant vaiką į lopšelį-darželį, sudaroma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę.

Vaikai priimami į:
ankstyvojo amžiaus (1,5 m.–3 m.);
ikimokyklinio amžiaus (3 m.–5 m.);
priešmokyklinio ugdymo (5–6 m.) grupes.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMAS T-182 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Prašymas dėl vaiko priėmimo į Joniškio vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“

Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytinių sąrašų

 

Skip to content