Meniu Uždaryti

eTwinning

eTwinning projektas ‘Colourful autumn’

Spalio–lapkričio mėn. logopedė Vaida Labanauskienė vykdė eTwinning projektą ‘Colourful autumn’. Tai bendras projektas su Lenkijos darželio Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej ugdytiniais (5-6 m.) bei mokytoja Beata Bazan-Łabudzka.  Šis projektas – eTwinning kontaktinio seminaro vykusio birželio mėn. Valmieroje (Latvija) baigiamasis darbas.

Projekte dalyvavo „Drugelių“ grupės vaikai.

Jie  susipažino su projekto veikėju Linksmuoju moliūgu, su draugais iš Lenkijos darželio išbandė patyriminio ugdymosi galimybes. Panaudodami rudens gėrybes  meninei ugdomajai veiklai, mažieji tyrinėtojai aplikavo, kūrė, ieškojo. Vaikus aktyviai veiklai nuteikė užduotys apie medžius, kurios buvo parengtos ir pristatytos QR kodų pagalba. Daug įspūdžių paliko moliūgų savaitė:  visi surinkti į vieną vietą, o tada pasverti, palyginti ir išmatuoti.

Dar vienas bendras darbas – vėlyvo rudens orų stebėjimas. Vaikai tyrinėjo, žaidė ir išbandė naujus dalykus. Stebėdami orą lauke, susipažino su naujomis sąvokomis,  išmėgino   judrias veiklas bei mokėsi dainos apie rudenį.

Lapkričio pabaigoje įvyko baigiamasis susitikimas eTwinning platformos TwinSpace erdvėje.

Susitikimo metu vaikai  bendravo net keliomis kalbomis – pasisveikino lenkiškai  ir angliškai prisistatė draugams iš Wysoka Glogowski darželio. Mažieji projekto dalyviai domėjosi vieni kitais, siuntė muzikinius pasirodymus, na o atsisveikinimui  nusiuntė draugams šypsenas.

Projektas padovanojo naujų potyrių, gerų emocijų, bendrystės jausmą bei suvokimą, jog ugdomoji veikla gali būti kitokia – paremta tyrinėjimu,  įdomi ir įtraukianti.

Ačiū mokytojoms Gintarei Vaitekūnienei ir Violetai Sabaliauskienei už pagalbą įgyvendinant projekto idėjas.

#eTwinning

 

Mokymasis lauke ir ikimokykliniai projektai

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedė Vaida Labanauskienė dalyvavo  „eTwinning“ tarptautiniame profesinio tobulėjimo seminare „Mokymasis lauke ir ikimokykliniai projektai“ (angl. Outdoor learning and projects in preschool). Seminarą, kuris vyko 2022 m. birželio 7-10 d. Valmieroje, Latvijoje organizavo nacionalinė Latvijos „eTwinning“ paramos organizacija.

Įgyti patirties, sužinoti kitų šalių švietimo naujoves, susirasti partnerių ateities projektams bei parengti projektą „eTwinning“ platformoje atvyko mokytojai  iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, Lenkijos ir Austrijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Dalyviai bendravo tarpusavyje, dalinosi idėjomis, atliko kūrybines užduotis, aplankė  eko-darželį  „Mežmalina“ Priekuli savivaldybėje.Visos idėjos buvo susistemintos ir parengti būsimų septynių projektų planai.

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedė Vaida Labanauskienė kartu su Lenkijos ikimokyklinių įstaigų mokytojomis parengė projekto „Colourful autumn“ planą, kuris bus registruotas „eTwinning“ atnaujintoje platformoje ir įgyvendintas rugsėjo-lapkričio mėnesiais.

#eTwinning Lietuva

#eTwinning Seminar in Latvia: “Outdoor learning and projects in preschool”

eTwinning projektai „Ramunės“ grupėje

Paskutinis balandžio penktadienis tapo didelių darbų pabaiga „Ramunės“ grupės vaikams ir jų mokytojai Nijolei Pakėnei: jie baigė dalyvavimą iškart dviejuose  tarptautiniuose eTwinning projektuose.

Pirmasis projektas – „A small seed can change the whole world !!!“ startavo rugsėjo pabaigoje ir tęsėsi beveik visus mokslo metus – iki gegužės 1-osios. Projekte dalyvavo vaikai ir pedagogai iš Turkijos, Graikijos, Rumunijos, Vengrijos, Jordanijos. „Ramunės“ vaikai buvo vieninteliai projekto dalyviai iš Lietuvos.

Projekto metu ugdytiniai susipažino su kviečiais ir jų produktais. Jie sužinojo apie duonos istoriją bėgant metams ir kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje  egzistuojančias duonos rūšis. Mažieji smalsučiai eksperimentavo, naudodami STEAM ir kūrė savo duonos gaminius, duonos receptų knygą, patys sėjo ir stebėjo kaip auga grūdai.

Projekto veiklų metu vaikai taip pat sužinojo apie kviečių ir jų produktų svarbą mūsų mityboje. Sužinojo ir apie JT iniciatyvą „Zero hunger“, diskutavo, kaip galima būtų sumažinti maisto trūkumą pasaulyje.

STEAM veiklose vaikai pabandė perteikti savo įsivaizdavimą, kaip žmonės gamins kviečius po 100 metų.

Antrasis projektas, kuriame dalyvauta drauge su partneriais iš Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, Lietuvos, vyko kovo – balandžio mėnesiais.

Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą, mokyti juos tausoti aplinką ir gamtą, skatinti tyrinėjimo ir smalsumo jausmą, originalumą ir kūrybiškumą. Vaikai buvo skatinami, pasitelkiant savo vaizduotę, kurti savo originalius darbelius gamtos tema.  Taip pat buvo siekiama formuoti vaikų įgūdžius, susijusius su gamtos problemų nustatymu, tyrinėjimu ir sprendimu.

Projektas buvo vykdomas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa, akcentuojant bendravimą ir bendradarbiavimą.  Vaikams ir pedagogei įdomu buvo išbandyti ir iki šiol nežinotus įvairius žiniatinklio įrankius.

Projekto veiklos buvo labai įvairios, patrauklios ir suprantamos vaikams. Tikimės, kad jos padės ne tik plėsti pagrindines žinias ir supratimą apie gamtą, bet ir ugdyti vaikų sąmoningumą ir jautrumą gamtos grožiui, bei spręsti su aplinkosauga susijusias problemas.

Įtraukusis ankstyvasis ugdymas

Vasario pabaigoje programos eTwinning Nacionalinė paramos tarnyba pakvietė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei darželių vadovus teikti paraiškas dėl dalyvavimo programos „eTwinning“ tarptautiniame online seminare „Įtraukusis ankstyvasis ugdymas“ (angl. Inclusive Early Childhood Education and Care), kurį organizavo  programos „eTwinning“ centrinė paramos organizacija. Dalyviams iš Lietuvos šiame renginyje buvo skirtos 2 vietos.

Mokytoja Nijolė Pakėnė, padedama direktorės Ritos Šilinienės ir specialiosios pedagogės – logopedės Almos Sinkevičienės, parengė ir pateikė tarnybai paraišką dėl dalyvavimo, o kovo viduryje sulaukė žinios, jog paraiška buvo atrinkta ir  ir pedagogė kviečiama dalyvauti seminare.

Virtualus seminaras  anglų kalba  vyko 3 dienas: 2022 m. kovo 30 d. – balandžio 1 d. Seminaro tikslas buvo padidinti eTwinning mokytojų supratimą apie įtraukiojo ugdymo struktūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, perteikti mokytojams geriausią įtraukiojo ugdymo praktiką ir iššūkius, padėti įgyti įgūdžių ir kompetencijų, kurių reikia, norint rūpintis ir tinkamai ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, bei paskatinti įgytas žinias taikyti kasdienėje savo praktikoje.

Dalyviai iš visos Europos kasdien klausėsi pagrindinių pranešimų apie vaikų su negalia įtraukimo į ugdymo procesą kliūtis ir rekomendacijas, ankstyvojo įtraukiojo ugdymo projektus, mažas pajamas gaunančių šeimų ir imigrantų vaikų įtraukimą į ugdymą. Po pagrindinio pranešimo vykdavo darbas tam tikrose, iš anksto pasirinktose grupėse, kurioje buvo klausomasi pranešimų ir diskutuojama dominančia tema. Paskutinę dieną vyko projekto partnerių paieškos sesija, kurios metu visi dalyviai galėjo pristatyti savo organizuojamus projektus ir pakviesti kitus dalyvius prisijungti, tapti projekto partneriais.

Mūsų darželio  mokytoja dalyvius pakvietė prisijungti prie įstaigos numatomo rengti projekto apie palankios ugdymo aplinkos kūrimą SUP turintiems vaikams.

Įtraukusis ugdymas jau seniai buvo pripažintas svarbiu tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje.Tačiau ne visada lengva ugdymo nuostatas paversti realybe. Todėl seminaras šia tema buvo labai naudingas, padėjo įgyti daugiau teorinių žinių, kurios labai pravers praktikoje, nes mūsų įstaiga atsakingai ir aktyviai ruošiasi 2024 metų rugsėjui, kuomet visos mokyklos ir darželiai turės sudaryti sąlygas vaikams su specialiaisiais poreikiais ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais.

Metodinė patirtis eTwinning platformoje

Vasario 24 d. Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ mokytojos Elona Bernotaitė, Nijolė Pakėnė,  Gintarė Vaitekūnienė, Jurgita Kaveckienė, Laura Pociūtė ir Indra Žukauskienė vedė metodinę dieną ,,eTwinning platforma–pedagogų profesinių kompetencijų tobulėjimas“ Joniškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams.

Taip pat dalyvavimas eTwining projektuose skatina vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijas bei žingeidumą, tėvų įsitraukimą vykdant projektines veiklas.

Šio renginio tikslas – skatinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojus tobulinti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant bendradarbiavimo projektuose šalies, tarptautiniu lygmeniu.

Džiaugiamės, kad mūsų mokytojai dalijasi savo patirtimi apie e Twining platformoje vykdomus, kuriamus  respublikinius ir tarptautinius projektus.  Renginyje dalyvavo 52 rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai.

Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė

Skip to content