Meniu Uždaryti

Istorija ir tradicijos

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra savarankiška Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.  Darželis  įkurtas 1972 m.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-147  „Dėl sutikimo reorganizuoti Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželį“ nuo 2016 m. sausio 4 d. prijungimo būdu prie Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ prijungtas reorganizuotas Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželis ir įsteigtas Bariūnų skyrius.

Įstaigoje dirba  51 darbuotojas, iš jų 26 pedagogai – kvalifikuoti specialistai, turintys tinkamą pasirengimą ir ilgametę patirtį.

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra daugiausiai turintis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Joniškio rajone. Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 – ankstyvojo (1–3 m.), 7- ikimokyklinio (3–6 m.) ir 2 – priešmokyklinio amžiaus grupės. Vakare veikia budinti grupė. Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, į jas integruojami specialiųjų poreikių vaikai.

Vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ pedagogai yra pasirinkę etnokultūrinio ugdymo kryptį. Jau daugiau kaip dešimtmetį į vaikų ugdymo programą integruoja lietuvių liaudies tradicijas ir papročius. Ugdytiniai mokomi dainelių ir žaidimų, šokių ir ratelių, pasakojamosios tautosakos kūrinėlių, kuriuos atlieka įvairiuose renginiuose. Darželyje veikia folklorinis ansamblis. Ugdytiniai, parengti auklėtojų bei muzikos mokytojos metodininkės G. Pamparienės,  yra tapę respublikinio vaikų ir moksleivių liaudies atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureatais ir diplomantais. Mūsų dainorėliai ir šokėjėliai – nuolatiniai rajono meno švenčių ir konkursų dalyviai.  Panaudojant Joniškio krašto folklorą, kultūros tradicijas, organizuojami kalendorinių švenčių paminėjimai, popietės, vakaronės kartu su ugdytinių šeimomis.

 

 

Skip to content