Kalbinių ir muzikinių gebėjimų ugdymas panaudojant ketureilius, skaičiuotes, skiemenuotes bei muzikinius lietuvių liaudies tautosakos elementus

         Mūsų lopšelio-darželio mišrios grupės „Nykštukai“ vaikučiai ir mokytojos Dalia Malinauskienė, Rima Kukšienė, meninio ugdymo mokytoja Gražina Pamparienė, logopedė Vaida Labanauskienė dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“ organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Ritmuoju, dainuoju, raiškius žodelius dėlioju“. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbinius ir muzikinius gebėjimus panaudojant ketureilius, skaičiuotes, skiemenuotes bei muzikinius lietuvių liaudies tautosakos elementus.  

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId2f012f14b7

Regėjimo negalią turinčio mokinio pagalbos plano rengimo patirtys ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

         Lapkričio 25 diena Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogams išsiskyrė įtempta darbotvarke-net dvi konferencijos tą pačią dieną. Švietimo pagalbos specialistė Alma Sinkevičienė buvo pakviesta pasidalinti patirtimi tarptautinėje konferencijoje „Sutrikusios regos mokinių įtraukties vizija 2024 metams“ ir skaitė pranešimą „Regėjimo negalią turinčio mokinio pagalbos plano rengimo patirtys ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“. Pedagogė pasidalino įstaigos mokytojų išgyvenimais pirmą kartą susidūrus su regėjimo negalia turinčiu vaiku, patirtais iššūkiais ir mobilizacija veiklai.

Inovatyvių priemonių taikymo patirtys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus

         Specialiosios pedagogės, logopedės Vaida Labanauskienė ir Alma Sinkevičienė organizavo rajoninę virtualią ikimokyklinio ugdymo įstaigų Metodinę dieną-konferenciją „Inovatyvių priemonių taikymo patirtys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“. Renginys buvo turtingas dalyvių skaičiumi ir inovatyviomis patirtimis.
          Darželio mokytoja Jurgita Kaveckienė pasidalino patyriminio ugdymo per projektinę veiklą patirtimi. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ logopedė Rasa Buiko kalbėjo apie Forbrain ausinių pritaikymo galimybes logopedo darbe. Žagarės gimnazijos , lopšelio-darželio „Vyšniukas“ logopedė Laima Radvilienė pristatė skaitmeninių priemonių naudojimą logopedinių pratybų metu, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Darželio mokytojos Daiva Katiliavaitė, Laura Pociūtė, Sandra Striuogienė, Nijolė Pakėnė supažindino su projektinės veiklos galimybėmis ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Mokytojos Gintarė Vaitekūnienė, Gražina Pamparienė, Violeta Sabaliauskienė pademonstravo vaikų kalbinių gebėjimų ir skaičiavimo įgūdžių lavinimą per dainavimą ir ritmavimą. Mokytoja Laura Pociūtė pristatė savo patirtį apie interaktyvių grindų panaudojimą, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Švietimo pagalbos specialistės logopedės Vaida Labanauskienė ir Alma Sinkevičienė supažindino su QR kodų rengimu ir pristatė mokytojo ir logopedo bendradarbiavimo galimybes, išmaniųjų technologijų bei kitų priemonių dermę bei ANIMAL 4D+ programėlę. Metodinė diena-konferencija apibendrinta naudojant Mentimeter platformą.

Dantukų draugai ar priešai?

          Išdygus pirmiesiems dantukams, tėveliams tenka labai svarbi užduotis – kasdien rūpintis jais, nes norint išsaugoti juos sveikus ir gražius, svarbu kruopščiai ir tinkamai dantis prižiūrėti nuo pat pirmų dienų. Dažnai net nesusimąstome, jog pieniniai dantukai lygiai taip pat svarbūs kaip ir nuolatiniai. Lapkričio 23-24 dienomis, priešmokyklinio ugdymo grupėms vyko užsiėmimas "Dantukų draugai ar priešai". Užsiėmimo metu su vaikais aptarėme kokias priemones reikia naudoti, kad dantys būtų sveiki ir gražūs. Dantų priežiūros muliažu vaikams buvo parodyta, kaip atrodo apnašos ant dantukų, kurias vėliau bandėme taisyklingai išvalyti. Taip pat po teorinės dalies atlikome praktinę užduotį - vaikams buvo išdalinti plakatai „Kas sveika mūsų dantukams“ ir maisto produktų paveikslėliai, kuriuos turėjo išsikirpti ir suklijuoti ant linksmo/liūdno dantuko. Pamokėlės pabaigoje vaikams išdalinti dantukų valymosi kalendoriai. Užsiėmimą vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Ieva Karbauskienė. 

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeIde8933980ea

Dalyvavome projekte „Gydu gydu katutes“

Priešmokyklinės grupės „Bitutė“ vaikučiai ir mokytojos Nijolė Budrienė, Jurgita Kaveckienė, Gražina Pamparienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame etniniame kultūros projekte „Gydu gydu katutes“. Pirmąkart vykusiame projekte panoro dalyvauti 12 šalies ikimokyklinių įstaigų. Lapkričio 16 d. projekto virtualaus aptarimo metu pedagogai dalijosi gerąja patirtimi, savo indėliais į lietuvių liaudies etnokultūros puoselėjimą bei saugojimą. Organizatoriai džiaugėsi, kad pasiteisino projekto viltis – „Folkloro skambesys, kaip nenušlifuoto deimanto spindesys“

       
View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeIdc3eb2a182d

Paminėjome Tarptautinę tolerancijos dieną

            Lapkričio 16 d. lopšelyje-darželyje paminėta Tarptautinė tolerancijos diena. Grupėse vyko diskusijos apie draugystę, pagarbą, supratingumą. Vaikučiai „statė“ tolerancijos miestus, vykdė veiklas, skatinančias veikti kartu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId9c9acf65f8

Jie turi svajones, tu – galimybes!

        Lapkričio 11 d. startavo KALĖDINIŲ DOVANŲ projektas „Vaikų svajonės“! Kviečiame jus užsukti į vaikų svajonių pasaulį https://www.vaikusvajones.lt
             Prašome paremti ir padėti išpildyti ypatingą, laukiamą mažos širdelės svajonę! Padarykime viską, kad prieš prasidedant pačioms gražiausioms metų šventėms, prie stalo susėstume išpildę visas svajones. Patogiausius rėmimo būdus rasite čia: https://vaikusvajones.lt/parama

Metodinė diena-konferencija „Inovatyvių priemonių taikymo patirtys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“

Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 2021 m. lapkričio 25 d. 14.00 val. platformoje ZOOM organizuojama rajoninė virtuali ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinė diena-konferencija  „Inovatyvių priemonių taikymo patirtys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“.
Metodinę dieną organizuoja:
            Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedės Alma Sinkevičienė ir Vaida Labanauskienė.
             Metodinės dienos partneriai: Joniškio r. švietimo centras.
            
            

Prisijungėme į tarptautinės vaikų draugystės iniciatyvą „Matau tave 2021“  

Pažink tautos lobyną

      Skatindamos vaikučius domėtis savo šeimos ir giminės tradicijomis, bendruomeniniais papročiais, tradiciniais amatais ir juos  puoselėjančiais žmonėmis, tautos vertybėmis darželio mokytojos Nijolė Pakėnė, Laura Pociūtė, Daiva Katiliavaitė, Sandra Striuogienė, Gražina Pamparienė kartu su „Ramunių“ ir „Pelėdžiuko“ grupės ugdytiniais dalyvavo Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūriniame projekte „Pažink tautos lobyną“.

      

„MOLIŪGŲ GATVĖ“ Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“   

Apdovanojimai Tarptautinės mokytojų dienos proga
     Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius padėkos raštus Mokytojų dienos proga įteikė Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojoms: vyresniajai ikimokyklinio ugdymo mokytojai Veronikai Dabriegienei už ilgametį nuoširdų ir atsakingą darbą ugdant mažuosius joniškiečius ir vyresniajai priešmokyklinio ugdymo mokytojai Jurgitai Kaveckienei už kruopštų pedagoginį darbą, kūrybines iniciatyvas, etninės kultūros puoselėjimą.

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeIdf5c3a24e22


 

Su švente!

2021-09-28. Apsilankėme Joniškio kelių tarnyboje

Oi, kokia tolima kelionė mažoms kojelėms buvo šiandien. Abiejų priešmokyklinių grupių („Kiškučiai“ ir „Bitutės“) vaikučiai, lydimi direktorės pavaduotojos Linos Balčiūnienės, mokytojų Nijolės Kymantienės ir Nijolės Budrienės, mokyt. padėjėjų Stasės Putnienės ir Tanios Gedvygienės, tipeno į Joniškio kelių tarnybą. Čia vaikučius sutiko Joniškio kelių tarnybos direktoriaus pavaduotojas Audrius Brazauskas. Po ilgos kelionės mažiesiems pirmiausia buvo pasiūlyta atsigaivinti sultimis. Atgavę jėgas vaikai buvo supažindinti su įvairiausia technika, kurią naudoja Joniškio kelių tarnyba. Direktoriaus pavaduotojas daug pasakojo vaikams apie kelininkų darbą. Klausinėjo ir vaikų. Už teisingus atsakymus vaikų laukė siurprizai. Ekskursijai baigiantis, vaikai buvo apdovanoti suvenyrais, pavaišinti saldumynais. Laukė vėl ilga kelionė į darželį, bet liko puikūs prisiminimai.

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeIdf452458a2b
 
 

Kviečiame dalyvauti pilietinių iniciatyvų projekte „Kuriame Lietuvą 2021!“


 

    MIELI VAIKUČIAI, TĖVELIAI, LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJAI, KVIEČIAME KURTI ŠVARESNĘ IR ŽALESNĘ LIETUVĄ KARTU!
      Panaudotas aliejus – atlieka, kurios  negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerius. Į sąvartyną išvežtas panaudotas aliejus gali patekti į paviršinius vandenis, sutrikdyti ekosistemą, apnuodyti augalus, gyvūnus ir žmones. Jo  negalima pilti į kanalizaciją, nes riebalai prilimpa prie vamzdžių sienelių, sukietėja bei ilgainiui visiškai užkemša vamzdynus ir yra ypač sunkiai panaikinami.
   •  2021 m. spalio-gruodžio mėn. PANAUDOTĄ aliejų, neškite į lopšelį-darželį. Aliejus bus patalpintas į specialias lopšelyje-darželyje pastatytas talpas.

 

 

PILIETINIŲ INICIATYVŲ PROJEKTO „KURIAME LIETUVĄ 2021!“ NUOSTATAI

 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos tarnyba praneša, kad trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms
   

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId3907fd7602

          Informuojame, kad atsižvelgiant į oro sąlygas, gyventojų prašymus, 2021 m. rugsėjo 23 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus pradedamas šildymo sezonas.

#BEACTIVE renginio bėgimo iššūkis

         Pro debesis vis žvilgčiojanti saulė kvietė vaikučius paskutiniam Europos sporto savaitės #BEACTIVE renginiui - bėgimo iššūkiui. Su gera nuotaika, pasiruošę įveikti trasą, vaikai su nekantrumu laukė renginio pradžios. Mokytoja Laura pasiūlė pasimankštinti ir pasiruošti bėgimui. Po aktyvios mankštos, pasipuošę #Beactive lipdukais pirmieji starto liniją kirto „Bitučių“ grupės vaikai. Po jų startavo „Kiškučių“ grupė. Energingai bėgimą pradėjo „Nykštukų“ grupės vaikai. Nekantraudami savo eilės laukė „Pelėdžiukai“ . Po jų rikiavosi „Ramunių“ grupė. Su gera nuotaika bėgimą pradėjo „Ančiukų“ grupės vaikai. Tada bėgimui ruošėsi „Drugelių“ bėgikai. Entuziastingai startavo „Boružėlių“ grupės vaikai. Prie iššūkio prisijungė ir „Pagranduko“ grupė. Garbės ratą aplink darželį ėjo patys mažiausieji „Žirniukai“ ir „Du gaideliai“.
Pasiruošt, dėmesio, bėgam! ????‍♀️????  

     

Pasivaikščiojimas po Joniškį
        Kol lauke geras oras, lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai, lydimi direktoriaus pavaduotojos Linos Balčiūnienės, mokytojų Nijolės Budrienės, Jurgitos Kaveckienės, Dalios Malinauskienės, mokytojų padėjėjų Daivos Šimulionienės, Tanios Gedvygienės ir Bangutės Monkevičienės išvyko į ekskursiją. Į kelią išlydėjo ir saugaus eismo taisykles priminė Lietuvos policijos simbolis-šuniukas Amsis (ūkvedys Algimantas Žukauskas). Vaikai keliavo pagal Joniškio turizmo ir verslo informacinio centro parengtą žemėlapį ir susipažino su įdomiausiomis Joniškio vietomis. Vaikai skaičiavo skulptūras, puošiančias Joniškio Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo  į dangų bažnyčią, keliavo žymaus knygnešio M. Slančiausko gatve, Joniškio parke džiaugėsi medžio skulptūromis, žaidė prie Joniškiokultūros centro esančio „Grybo“, skaičiavo vaikų žaidimų aikštelėje apskritimuose susodintus augalus. Vėliau vaikai rado pastatą su žymių žmonių freskomis, atkreipė dėmesį ir į sinagogų spalvas, ant šalia esančio pastato atvaizduotas trijų įžymių istorinių asmenų atvaizdų freskas. Grįžo vaikai į darželį puikios nuotaikos, linksmi, praturtinę savo žinias apie Joniškį.

 
View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeIddabf7ddf5a

Judumo savaitė tęsiasi
Rugsėjo 20 dieną „Pagranduko“ ir „Boružėlės“ grupių vaikučiai darželio kieme išbandė įvairias transporto priemones

  
View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId8d440df448

Europos sporto #BEACTIVE ir Judumo savaitė įsibėgėja
         Rugsėjo  16 d. darželio kieme mankštinomės ir šokome visi. Ačiū, Joniškio sporto centro gimnastikos mokytojai Dovilei už gražias akimirkas. O „Ramunių“, „Pelėdžiukų“, „Nykštukų“, „Kiškučių“ ir „Bitučių“ grupių vaikai buvo pakviesti į „Futboliuko“ šventę. Netrūko gerų emocijų, juoko ir įvarčių.⚽️

  
View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeIdd7180a0ce6

Kviečiame dalyvauti Nacionaliniame judumo iššūkyje

      Mūsų lopšelis-darželis prisijungė prie Nacionalinio judumo iššūkio

Kviečiame tėvelius, draugus, pažįstamus, visus galinčius palaikyti mūsų bendruomenę dalyvauti iššūkyje kartu su mumis, palaikyti mūsų darželį. Tai galima padaryti taip:

Į išmanųjį telefoną iš Google play atsisiųsti programėlę walk15, prisijungti. Ten yra ne tik savo asmeniniai iššūkiai, o ir kitas stulpelis – „Nauji iššūkiai“. Atsidariusiame lange suraskite  „Mokyklų iššūkis“, o jame pasirinkite Joniškio lopšelį-darželį „Saulutė“ ir patvirtinkite. Tada jūsų žingsniai skaičiuosis ir jums, ir mūsų darželio bendruomenei. Kuo daugiau žmonių mus palaikys ir nueis daug žingsnių, tuo rezultatai geresni.
        Iššūkis startavo šiandien, tęsis iki lapkričio 16 d. 


Informacija dėl grupių aplinkos paviršių ėminių tyrimo

Europos sporto ir Judumo savaitės #BEACTIVE renginiai tęsiasi
         Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvauja #BEACTIVE  Europos sporto ir Judumo savaitės renginiuose. Saulėtą rugsėjo 15 dienos rytmetį Joniškio vaikų lopšelio-darželio  „Saulutė“ vaikai iškeliavo į žygį. „Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Nykštukų“ grupių vaikai keliavo susitikti su vokiečių aviganiu Inka ir jos šeimininku mokytoju Algimantu, o „Ramunių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai ėjo Į ŽŪM parką bei aplankė žemės ūkio technikos dirbtuves.
       Vaikai pėsčiomis įveikė apie 3 kilomentus. Priešmokyklinukai pasidžiaugė įdomiu mokytojo Algimanto pasakojimu, jo augintinės Inkos pasirodymu bei smagia fotosesija, o vyresniųjų grupių ugdytiniai „išbandė“ įvairią žemės ūkio techniką bei vaikščiojo po parką.   

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId30a0ce61d3

Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą 2021!“

             Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą 2021" kviečia visas švietimo įstaigas, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų klases, dalyvauti tvarią gyvenseną skatinančiame projekte.
             Klimato kaita yra viena didžiausių mūsų aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių grėsmių. Vienas labiausiai klimato atšilimą skatinančių veiksnių yra su žmogaus veikla susijęs šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas.
             Būdas mažinti šiltnamio efektą yra biodegalų gamybą iš perdirbto panaudoto aliejaus.
             Panaudotas aliejus – atlieka, kurios  negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerius. Išvežtas į sąvartyną jis gali patekti į paviršinius vandenis ir sutrikdyti ekosistemą. Jo  negalima pilti į kanalizaciją, nes riebalai prilimpa prie vamzdžių sienelių ir ilgainiui gali visiškai užkimšti vamzdynus.
            Kartu sukurkime sėkmingą panaudoto aliejaus kelią!

             

            Kviečiame kurti švaresnę ir žalesnę Lietuvą kartu!​
         Supilk panaudotą aliejų į turimą talpą namuose ir atnešk į savo mokyklą.

         Daugiausiai panaudoto aliejaus surinkusios klasės nugalėtojos laukia vertingi asmeniniai bei didysis prizai!

 

Antrasis renginys, skirtas Europos judumo savaitei
      Teatralizuotas koncertas  vyko darželio kieme. Vaikučiai čia šoko ir dainavo kartu su iš Šiaulių atvykusia muzikine grupe „Du meškiukai“.

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId90d0692482

Įsijungėme į Europos judumo savaitę...  
         Mūsų darželio bendruomenė  jau ne pirmus metus aktyviai įsijungia į Europos judumo savaitę. Šiandien, pirmadienį, „Bitučių“, „Kiškučių“, „Nykštukų“ grupių vaikučiai ir pedagogės bei jų padėjėjos apsilankė Joniškio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Valanda čia prabėgo greitai ir įsimintinai. Gaisrininkai – dėdės ir tetos – vaikučiams ne tik viską parodė, supažindino, bet ir leido „pabūti gaisrininkais“. O kaip smagiai, skambant akordeono muzikai, visi kartu šokome tradicinius lietuviškus šokius!
       O kitų grupių vaikučiams kartu su jų mokytojomis mūsų darželio aikštelėse buvo smagu įsijungti į sportines veiklas, skatinančias fizinį aktyvumą (estafetės, judrieji žaidimai)... 

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId0fd6186e4b

Ir vėl mažieji dainorėliai iškeliauja į mokyklą...

Rugsėjo 4 d. mūsų darželio dainininkas Matas Malakauskas kartu su muzikos mokytoja Gražina Pampariene buvo pakviesti į Daunoravos dvaro šventę. Čia Matas – ne vieno respublikinio, tarptautinio festivalio dalyvis ir konkurso „Tramtatulis 2021“ rajoninio rato nugalėtojas bei Aukštaitijos rato dalyvis – padainavo tris Joniškio krašto dainas. Šioje šventėje sutiktas Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius pasidžiaugė ir Mato Malakausko bei Rapolo Vitkausko dueto gražiu dainavimu Joniškio kultūros centro lauko estradoje rugsėjo 1-ąją vykusioje „Saulės“pagrindinės mokyklos šventėje...
            Kaip ir kiekvienų metų rugsėjį, taip ir dabar darželio muzikos mokytoja išlydi savo šauniuosius dainorėlius. Šį rudenį į mokyklą iškeliavo solistai Dželena Gofmanaitė, Eidanas Skablauskas, Matas Malakauskas, Rapolas Vitkauskas. Linkime vaikams su daina nesiskirti ir mokykloje!

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId0d9e1ddc46

Rugsėjo 1-osios šventės vaizdai

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId0360c541b9

eTwining apdovanojimai

Rugpjūčio 25 d Vilniaus universiteto botanikos sode vyko nacionaliniai eTwinning apdovanojimai 2020-2021 m. Čia buvo sukviesta 150 mokytojų vadovų, mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų iš visos Lietuvos mokyklų, dalyvaujančių programoje eTwinning, kurių mokytojų veikla eTwinning projekte buvo įvertinta Nacionaliniu kokybės ženkleliu. Renginyje Nacionaliniu kokybės ženkleliu buvo apdovanotos ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojos Jurgita Kaveckienė ir Indra Žukauskienė už 2020-2021m.m. vykdytus projektus „Susitikime prie virtualios eglutės“ ir „Aš virėjas“ ( „I AM THE COOK“).

Pasitinkant rugsėjį...

Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Atrankos į ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas organizavimo tvarka

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 24 d. įskaitytinai.
Atranka-pokalbis vyks 2021 m. rugpjūčio 25 d. 9.30 val. direktoriaus kabinete.
Paskelbta Užimtumo tarnyboje 2021 m. rugpjūčio 9 d.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Nr.: DV-47-997579745

Darbo vietų sk.: 1
Joniškio vaikų lopšelis-darželis “Saulutė”, 190550151, joniskiosaulute.lt
Darbo pobūdis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas pagal patvirtintas programas bei ugdymo metodiką,veiklos planavimas ir organizavimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių šeimomis, bendradarbiais.
BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2021-08-09
Galioja iki: 2021-08-24
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis koleginis
Profesija: Lopšelio-darželio auklėtojas
Patirtis: nuo 1 metų
Mokymo/studijų programa: Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Profesinė kvalifikacija: Pedagogas
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 1228.38 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis mokamas atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2021-09-01
Konkurso data: 2021-08-25
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: Atranka-konkursas vyks 2021-08-25 9.30 val. darželyje. 1.Prašymas leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopija; 5. Kompiuterinio raštingumo kompetencijų įgijimo pažymėjimo kopija; 6. Gyvenimo aprašymas; 7. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija; 8. Esamų/buvusių darbdavių rekomendacijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami. pretendentui. Dokumentus pateikti: el. paštu:
Konkurso dokumentus pateikti iki: 2021-08-24
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Grafikas
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Per savaitę: 36 val.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
Rizikos sveikatai veiksniai: Triukšmas, Psichologija (psichologiniai veiksniai)
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Joniškio rajono sav., Joniškis, Statybininkų g. 5

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Gražina Vėtienė
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 370-426-51751
Mobilus telefonas: 370-629-12095
Faksas: 370-426-51751
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pageidavimus pateikti: El. paštu
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 24 d. (įskaitytinai) elektroniniu paštu (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) arba pateikti atvykus į darželį sekretorei (Statybininkų g.5, Joniškis).

 Atostogos

Miesto šventę pasitinkant

              Joniškio miesto dienos šventę tema – „(AT)MINTIS  mus įkvepia“ pasitinkame mūsų vaikų lopšelio-darželio bendruomenės instaliacija – lizdu – skirtu paminėti pirmojo vaikų darželio Joniškyje (1931 m.) atsiradimui. Lizdas – namų, šeimos simbolis, vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ – mažųjų joniškiečių antrieji namai.
        Dėkojame instaliaciją kūrusiems įstaigos įvaizdžio grupės nariams bei papildomo ugdymo mokytojui Algimantui Budriui.

 

Priešmokyklinės grupės „Kiškučiai“ ir „Bitutės“ atsisveikina su darželiu     

         Nuoširdžiai dėkojame priešmokyklinių grupių „Kiškučiai“ ir „Bitutės“ vaikučių tėveliams už nuoširdumą, už šiltą bendravimą ir bendradarbiavimą. AČIŪ Jums už dovanas, kurios papuoš mūsų lopšelio-darželio aplinką.

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId418c375905

eTwinning projektas „Pavasario spalvos“

          Balandžio-gegužės mėnesiais eTwinningo platformoje vyko projektas „Pavasario spalvos“, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Projekto tikslas – stebėti gamtą, rasti joje spalvas, perteikti jas savo veikloje,  darbeliuose. Projekto veiklų metu vaikai tobulino savo meninius gebėjimus, įtvirtino spalvų pavadinimus, įgijo žinių apie gamtą jos pokyčius pavasarį, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, mokymosi vieni iš kitų įgūdžius. Projekte dalyvavo mokytojai su savo ugdytiniais iš Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Kelmės, Kėdainių, Panevėžio, Rokiškio, Kretingos ugdymo įstaigų. Iš Joniškio lopšelio darželio „Saulutė“ dalyvavo net septynios mokytojos su savo ugdytiniais.
          Kviečiame pavartyti darbelių albumą....

Dalyvavome respublikiniame virtualiame dainų festivalyje
        Balandžio 19 d. – gegužės 20 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“ organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių virtualų dainų festivalį „Skamba dainos Lietuvėlėj – dainuoja mūsų šeimynėlė“. Festivalyje dalyvavo ir mūsų lopšelio-darželio du duetai – direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė su „Boružėlės“ grupės dainorėle Gerda Rudaminaite ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Budrienė su „Kiškučių“ grupės dainorėliu Rapolu Vitkausku. Duetus parengė muzikos mokytoja Gražina Pamparienė.   

 

 

 

 

   

Dalyvavome dainų festivalyje „Dainų pasakaitė 2021“


Mūsų lopšelio-darželio
grupės „Bitutė“ solistė
Dželena Gofmanaitė
(mokytoja Gražina Pamparienė)
dalyvavo I-ajame respublikiniame
priešmokyklinių ugdymo grupių ir
pradinių klasių mokinių
dainų festivalyje
„Dainų pasakaitė 2021“.

Įvertinimas iš eTwining

     

          Joniškio vaikų-lopšelio darželio „Saulutė“  priešmokyklinio amžiaus grupės „Kiškučiai" ugdytiniai ir jų mokytoja Jurgita Kaveckienė   gavo įvertinimą iš eTwinning vertintojų komandos - mokytoja ir vaikučiai buvo apdovanoti nacionaliniu kokybės ženkleliu už sėkmingą dalyvavimą bei įvykdytas projekto „Susitikime prie virtualios eglutės“ veiklas.

 

 

Saulutės vaikai gyvena sveikai!

 
           2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija, įvertinusi lopšelio-darželio ,,Saulutė” pedagogų darbo grupės parengtą sveikatos stiprinimo programą „Saulutės vaikai gyvena sveikai!”, priėmė sprendimą pripažinti mūsų lopšelį-darželį sveikatą stiprinančia mokykla.
         Sveikatos stiprinimo programos „Saulutės vaikai gyvena sveikai!” tikslas sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas, skatinant bendruomenės atsakingą požiūrį į sveikatą, kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę.
         Naujų sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose

 Mano spalvota dienelė

Spalvotas spalvotas spalvotas dangus
           SPALVOTA DIENELĖ lai džiugina mus visus!

          Visą savaitę – gegužės 10–14 d. – ankstyvojo amžiaus grupių „Žirniukai“, „Du gaideliai“ ir mišriojo amžiaus grupės „Pagrandukas“ ugdytiniai draugavo su spalvomis. Visas įgytas žinias vaikučiai įtvirtino rytmečio „Mano spalvota dienelė“ metu.
         Rytmetį suorganizavo grupių mokytojos Elena Brigadierienė, Loreta Dovydaitienė, Genovaitė Liepienė, Violeta Sabaliauskienė, mokytojų padėjėjos – Virginija Čereškienė, Stasė Putnienė, Dorina Varašilkienė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė ir muzikos mokytoja Gražina. Pamparienė.
          Dėkojame tėveliams prisidėjusiems prie šios šventės.

Dalyvavome respublikiniame virtualiame dainų festivalyje

 

              Mūsų lopšelio-darželio solistė Dželena Gofmanaitė iš „Bitutės“ grupės (mokytoja Gražina Pamparienė) dalyvavo respublikiniame virtualiame dainų festivalyje „Kur dainų namai“, kurį organizavo Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“. 

 

 

 

 Kūrybinių darbų paroda „Papuošalas mamytei“

            Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių mokinių virtualią kūrybinių darbų parodą „Papuošalas mamytei“, skirtą Motinos dienai. Parodoje „Papuošalas mamytei“ dalyvavo daugiau nei 460 dalyvių iš ikimokyklinių ugdymo įstaigų, progimnazijų, meninio, specialiojo, aklųjų ir silpnaregių, daugiafunkcinio ugdymo centrų.
            Šioje parodoje dalyvavo ir mūsų darželio ugdytiniai: Urtė Švendrytė ir Domas Penkauskas (grupė „Ramunė“), Luknė Medišauskaitė, Rėja Veršinskaitė ir  Greta Užbalytė (grupė „Kiškučiai“). Jie, padedami mokytojų Algimanto Budrio, Nijolės Pakėnės, Jurgitos Kaveckienės ir Nijolės Budrienės pagamino mamytėms medalionus iš molio ir kitų turimų medžiagų, kurie drauge su kitų dalyvių darbais eksponuojami virtualioje parodoje . Dalyviams įteikti organizatorių padėkos raštai. 

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId0b6932a88d

             Virtualią parodą galite peržiūrėti paspaudę ant žemiau esančių paveikslėlių:

 

Dalyvavome rajoniniame festivalyje „Dainuoju Lietuvai“

 

   Balandžio 30 d.  nuotoliniu būdu vyko tradicinis Joniškio rajono ugdymo įstaigų dainų festivalis „Dainuoju Lietuvai“. Tarp dvidešimties pasirodžiusių solistų bei ansamblių buvo ir keturi mūsų lopšelio-darželio solistai: Dželena Gofmanaitė, Gerda Rudaminaitė,  Eidanas Skablauskas, Matas Malakauskas (mokytoja Gražina Pamparienė).

 

 

 

 

 Dalyvaujame Lietuvos masinio futbolo asociacijos edukaciniame projekte ,,Futboliukas”         

           „Boružėlės“, „Drugelių“, „Kiškučių“ ir „Bitutės“ grupių vaikai dalyvavo Lietuvos masinio futbolo asociacijos edukacinio projekto ,,Futboliukas” 2020 – 2021 metų sezone. Darželyje projektą koordinavo ir organizavo veiklas mokytoja – Laura Pociūtė. Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus.. Tiek daug visko nuveikėme, darželyje ir karantino metu būdami namuose, per šį laikotarpį - piešėme, spalvinome, treniravomės, žaidėme… Ačiū visiems dalyvavusiems vaikams! Projekto ,,Futboliukas“ akimirkas galite pažiūrėti čia :

Formuojame sveiką gyvenseną

         Formuojant supratimą apie sveiką gyvenseną, vaisių, daržovių, pieno produktų vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, lopšelis-darželis „Saulutė“ nuo 2012 metų dalyvauja mokykloms skirtoje ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“. Džiaugiamės  šiais ugdomųjų kortelių rinkiniais, kuriais būtinai pasinaudosime diskutuodami su vaikais apie sveikatai palankius maisto produktus, jų kelionę „nuo lauko iki stalo“.

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId739612819c

Tarptautinė šokio diena

           Balandžio 29 d. minima Tarptautinė šokio diena. Kodėl mes šokame? Dar visai maži vaikai, ir nepamokyti, išgirdę muziką ima ploti ar trypčioti. Suaugę taip pat, mėgaudamiesi gera muzika, nejučia ima siūbuoti, niūniuoti ar mušti ritmą. Šokio judesiu mes kalbame: galime išreikšti ir laimę, entuziazmą, užsidegimą, ir liūdesį, įtampą ar pyktį. Šokis ypač svarbus augančiam ir besivystančiam vaikui. Šokant įgyjami komandinio darbo įgūdžiai, atsakomybės už save ir už kitus jausmas, lavėja kūno raumenys, vaizduotė, smegenų veikla.
           Po priešpiečių ir mūsų ugdytiniai su savo mokytomis išskubėjo į lopšelio-darželio kiemą. Vieni šoko, sportavo, šokinėjo, stebėjo, kiti tiesiog klausėsi muzikos....Kruopštūs, smalsūs, mieli, išradėjai, pasakoriai, judrūs mūsų „Saulutės“ vaikučiai !!! Ši nuotaikinga popietė suteikė mūsų vaikučiams daug gerų emocijų ir šypsenų. 

Dalyvavome respublikiniame nuotoliniame folkloro festivalyje

         Mūsų vaikų lopšelio-darželio solistai Eidanas Skablauskas iš „Bitučių“ grupės ir Matas Malakauskas iš „Kiškučių“ grupės dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus atlikėjų nuotoliniame folkloro festivalyje „Paukščiukų veselė 2021“ . Festivalio tikslas  –  puoselėti senąsias lietuvių liaudies tradicijas, todėl čia buvo pateikti vaikų atliekamų autentiškų liaudies dainų, šokių, ratelių apie gyvūnus vaizdo įrašai. Eidaną ir Matą šiam festivaliui parengė muzikos mokytoja metodininkė Gražina Pamparienė. 

 

Jurginių šventė

Balandžio 23 d. minima pavasario žalumos, jaunimo pavasario, žemdirbių ir arkliaganių šventė – Jurginės – pavasario sutiktuvės. Žinoma, kad seniau jo sutikti Jurginių dieną į girią išskubėdavo merginos. Iš ten jos grįždavo lyg nuotakos baltais rūbais pasipuošusios ir gėlėmis pasidabinusios. Jų sulaukus kaimas pradėdavo linksmintis...
            Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ etnokultūra integruojama į kasdienę vaikų veiklą. Tautosakos elementai panaudojami vykdant ir fizinio aktyvumo veiklas. Penktadienio priešpietę vaikučiai grupėse, lopšelio-darželio kieme šoko lietuvių liaudies šokius, ratelius, „jodinėjo‘‘ mediniais žirgeliais. Taip smagiai ir aktyviai pasitikome Pavasarį! 

Konkursas - „Sveikatiados šokio virusas“!
Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“
Šokiai yra vienas iš mėgstamiausių vaikų užsiėmimų, kuris suteikia daug gerų emocijų. Mūsų darželyje „Sveikatiados šokio virusu“ ,,užsikrėtė“ visi!

Kviečiame dalyvauti aplinkosauginiame  projekte „Mes rūšiuojam“

Projektas „Knygą mylėk, ji padės tau pasaulį pažinti“

           Hanso Anderseno gimtadieniui vaikai skyrė suvaidintą pasaką „Bjaurusis ančiukas“, piešė savo pasakų knygeles, spėliojo, kokios pasakos veikėjai pavaizduoti paveikslėliuose, rovė ropę, pasakų vilkas gaudė ožiukus, rungtyniavo pūsdami balionus, paruošė virtualią piešinių knygelę.
            Papauskite knygos „Mano pasakų miestas“ paveikslėlį ir atsidarys piešiniai.

Veiklos akimirkos vaizdo įraše

Šv. Velykų sveikinimas

Balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena.
         Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams.
Autizmo bruožų turintys žmonės „kitaip“ suvokia aplinką. Jie dažnai sutelkia dėmesį į detales, todėl jiems tampa sunku pamatyti bendrą situacijos kontekstą. Autistai retai ieško akių kontakto, jiems sunku atpažinti kito žmogaus nuotaiką veide. Jie mėgsta jiems įprastą rutiną (pvz. valgymas, apsirengimas, maudymasis) ir vengia naujovių, sunkiai bendrauja su žmonėmis, tačiau gali turėti puikią mechaninę atmintį, gebėjimą atlikti matematinius veiksmus, turi dailės ar muzikos sugebėjimų.
Kaip aš galiu padėti?  
         Jei norite palengvinti autizmo sutrikimą turinčių vaikų kelionę, nepamirškite kelių esminių patarimų:
• Jeigu stebite situaciją iš šalies – nekomentuokite bei pasistenkite neapsunkinti situacijos garsiai ar žvilgsniais teisdami, nes nuo to sunkiau tiek tėvams, tiek pačiam vaikui.
• Jei matote, jog situacija labai sudėtinga, galite paklausti, ar tėvams nereikia pagalbos.
• Galbūt vaikas staiga pabėgo ir mama turi palikusi daiktus arba kitą atžalą jį vytis – jūs galėtumėte pasaugoti daiktus.
• Galbūt mamai iškrito visi daiktai, o kaip tik tuo metu vaiką reikia apkabinti, nes jis gali save sužaloti – padėkite juos surinkti.

 
   „Saulutės“ bendruomenė išreiškia supratingumą ir palaikymą autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms ir jų šeimoms

 Balandžio 2-oji - Tarptautinė vaikiškos knygos diena

         Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno (1805-1875) gimtadieniu. Šią dieną daugybėje šalių rengiamos vaikų ir jaunimo literatūro s savaitės. Rengiami konkursai, parodos, konferencijos, skirtos geriausioms pasaulio vaikiškoms knygoms.
         Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ šiais metais vykdė rajoninį kūrybinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų projektą „Knygų skirtukų dirbtuvėlės“, skirtą Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Kūrybinio projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis knygelėmis bei jų tausojimu, įtraukiant mažuosius į aktyvią kūrybinę veiklą, lavinančią vaizduotę ir kūrybiškumą. Vaik ai buvo kviečiami kurti knygų skirtuką savo mėgstamai knygelei. Projekte dalyvavo 5 ugdymo įstaigų ugdytiniai, juos ruošė 20 pedagogų bei 5 tėveliai. Pristatyti 58 darbai. Vaikų kūrybinius darbus galite pažiūrėti paspaudę ant paveikslėlio.

„Čir vir vir pavasaris. Mažieji giesmininkai“

           Kovo 22-31 d. „Pagranduko“ ir „Ančiukų“ grupės vaikučiai ir mokytojos pakvietė visus dalyvauti projekte „Čir vir vir pavasaris. Mažieji giesmininkai“ ir taip paminėti balandžio1-ąją, pasaulinę paukščių dieną. Grupėse vaikučiai daug sužinojo apie pavasarį parskrendančius paukščius, kūrė įvairius darbelius, gamino paukščių karūnėles, mokėsi eilėraščių, dainelių, šokių ir žaidimų apie paukščius.
          Projekto metu vaikai su tėveliais buvo pakviesti dalyvauti iššūkyje „Pagauk paukštelį“. Iššūkio dalyviai stebėjo gamtą, fotografavo paukščius. Dėkojame visiems atsiuntusiems darbelius, nuotraukas, filmuotą medžiagą.
              Gražaus visiems pavasario ir smagių šv. Velykų.

Plazdėk Trispalve, plazdėk!

Šių metų vasario – kovo mėnesiais vyko Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos organizuota tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „PLAZDĖK TRISPALVE, PLAZDĖK!“.
        Parodos tikslas - įvairiais būdais ir priemonėmis pavaizduoti Lietuvos nacionalinį simbolį - Trispalvę, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus.
        Parodoje dalyvavo 99-ios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Airijos, Vokietijos. Parodą papuošė 259, vaikų, jų ugdytojų ir tėvelių kūrybiniai darbeliai.
        Parodoje dalyvavo ir „Saulutės“ darželio ugdytiniai Lėja Šimoliūnaitė bei Teodoras Valančius su savo mokytojomis Nijole Pakėne ir Laura Pociūte. Į komandą įsijungė ir Lėjos tėtis Vaidas, padėjęs dukrai atlikti daug kruopštumo ir laiko pareikalavusį darbelį.
         Parodos dalyviams buvo įteikti organizatorių padėkos raštai.

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId265d4ca311

             Gerbiami Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytinių tėveliai, globėjai, labai prašome skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ugdymo aplinkos turtinimui ir gerinimui. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paramą!

           Paramos rekvizitai: Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, įstaigos kodas - 190550151

Aktualūs pakeitimai:

Keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Pasikeitė procentinės paramai skiriamos pajamų mokesčio dalys – nuo 2020 m. paramos gavėjams, tarp jų ir darželiams, mokykloms, bus galima skirti iki 1,2% pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2%), politinėms partijoms - iki 0,6% GPM (anksčiau buvo 1%), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6% GPM (anksčiau buvo 1%).

Skirti paramą galite šiais būdais:

Prašymą (FR0512 forma) užpildyti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą https://deklaravimas.vmi.lt, toliau − EDS. Prisijungus prie EDS (prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu), dokumentus galima užpildyti tiesiogiai portale.

Į formos laukelį E2, kur reikia nurodyti identifikacinį paramos gavėjo numerį, įrašykite 190550151. Tai yra Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“, kaip paramos gavėjo, kodas.

Laukelyje E4, kur nurodomas skiriamos paramos dydis procentais, galite įrašyti skaičių 1,2%.

Viską užpildžius, spauskite mygtuką „Užbaigti pildymą“. Tiesioginio dokumentų užpildymo metu vartotojams nurodomos užpildymo klaidos. Toks būdas padeda užtikrinti, kad prašymai bus užpildyti teisingai, o skirta mokesčio dalis bus laiku pervesta gavėjams.

Prašymą galima pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos). Parsisiųsti galite iš App Store arba Google play.

Užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui).

„Iš dainelių, iš dainų vainiką Lietuvai pinu“

       Mūsų lopšelio-darželio solistai Eidanas Skablauskas iš „Bitučių“ grupės ir Matas Malakauskas iš „Kiškučių“ grupės (mokytoja Gražina Pamparienė) dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualiame liaudies dainų festivalyje „Iš dainelių, iš dainų vainiką Lietuvai pinu“, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti.

 

 

 

 

„Daug gražių skambių žodelių turime kalbos kraitelėj”

          “Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapykantai, džiaugsmui ir liūdesiui. Ji niekam negrasina, ji nieko neatstumia. Kaip ir visos, ji nori gyventi”. (Justinas Marcinkevičius).
           Mokytojos Nijolė Pakėnė, Laura Pociūtė, Daiva Katiliavaitė ir Sandra Striuogienė organizavo parodą „Daug gražių skambių   žodelių turime   kalbos kraitelėj”. Kvietė visus darželio vaikus išrinkti gražiausią lietuvišką žodį, jį parašyti ir papuošti, naudojant įvairias meninės raiškos priemones. Kviečiame pavartyti vaikų kūrybinių darbų, gražiausių žodžių knygą „Daug gražių skambių  žodelių turime  kalbos kraitelėj”.


Akcija „Deklamuoju Lietuvą“
         Šiaulių kultūros centro skelbtoje eilėraščių deklamavimo akcijoje „Deklamuoju Lietuvą“, skirtoje paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienų reikšmę ir svarbą, paskatinti kūrybiškumą, ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą bei atkreipti visuomenės dėmesį į poezijos žanro svarbą, dalyvavo mūsų lopšelio-darželio Bariūnų skyriaus ugdytinė Austėja Paciūnaitė. Jos deklamuoto Salomėjos Neries eilėraščio „Senelės pasaka“ vaizdo įrašas Šiaulių kultūros centro „Facebook“ paskyroje pagal surinktus „Patinka“ paspaudimus įvertintas antrąja vieta. Sveikiname ir džiaugiamės puikia skaitove.
         Su geriausiai įvertintų skaitovų vaizdo įrašais (Austėjos įrašas - antras) galite susipažinti adresu

Konkursas „Pietų kovos“

          Joniškio vaikų lopšelis darželis „Saulutė“ priėmė iššūkį „Pietų kovos“. Su vaikais “keliavome“ į sveikų pietų šalį, ten diskutavome, kodėl būtina valgyti įvairų maistą, koks yra sveikas ir sveikatai nepalankus maistas. Vaikams labai patiko „Mįslių ringas“, jiems puikiai sekėsi. Tėveliai ir vaikai buvo pakviesti dalyvauti „Pietų kovose“, skaniai ir sveikai pietauti ir fotografuoti, parodyti kas jų pietų lėkštėse. Rezultatus pamatysite filmuke.


Garbingas apdovanojimas

            Minint Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas, Seimo narys Liudas Jonaitis LR Seimo atminimo medaliu apdovanojo Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ muzikos mokytoją metodininkę Gražiną Pamparienę už ilgametį, kompetentingą profesionalų darbą, aktyvią meninę, kultūrinę bendruomeninę veiklą, atsidavimą profesijai, vaikų ugdymą, paruošimą konkursams, koncertams, festivaliams, meilę dainai ir muzikai, kūrybingumą ir išradingumą, etnokultūros puoselėjimą ir Joniškio vardo garsinimą.
 

Pilys mena Lietuvos didybę

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.

                     (Maironis)

Pilys, tarsi praeities laikrodžiai. Tik laiką atsukantys atgal. Ir nukelia vaizduotė mus visus į tolimą praeitį.
         Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Kaveckienė, Gintarė Vaitekūnienė, Nijolė Budrienė bei papildomo ugdymo mokytojas Algimantas Budris organizavo  respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektą-kūrybinių darbų nuotraukų parodą „Pilys mena Lietuvos didybę“. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė. Projektas startavo 2021 m. vasario 1 d. ir tęsėsi iki kovo 1 d. Ši paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės datoms pažymėti. Pagrindinis parodos tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą, pasitelkiant meninę raišką.
          „Pilis“ – gynybinis statinys, laikomas vienu iš viduramžių simbolių. Nuo tvirtovių pilys skiriasi tik savo papildomomis (šalia gynybinės) funkcijomis – jose buvo gyvenama arba iš jos valdoma tam tikra teritorija. Pilys buvo statomos saugoti miestams, upių perkėloms, valstybių sienoms. Dar jos gynė nuo įsibrovėlių ir maištininkų.“(Vikipedija)
          Šios parodos dalyviai, kurdami darbelius bei pasitelkdami įvairiapusę meninę raišką, domėjosi savo krašto bei visos Lietuvos istorija. Ugdėsi tautinio tapatumo jausmą, pilietišką požiūrį į gimtinę, pasididžiavimą savo krašto praeitimi bei patriotiškumą.
          Kūryboje buvo naudojami STEAM ugdymo elementai. Darbeliai sukurti naudojant įvairiausias medžiagas, randamas artimiausioje aplinkoje.
        Projekte dalyvavo gausus būrys lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytinių. Kuriant darbelius, vaikučiams talkino jų tėveliai. Tariame nuoširdų ačiū visiems dalyviams už aktyvumą ir kūrybiškumą. Kūrybinių darbelių nuotraukų paroda galite pasigrožėti čia:

Gerosios patirties sklaida

           Kuo ilgiau tęsiasi nuotolinis ugdymas, tuo labiau plečiasi ir pedagogų skaitmeninių technologijų panaudojimo kompetencija. To puikus įrodymas Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ inicijuotas respublikinis kūrybinis priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Raidžių ir garsų pasaulyje“ projektas. Šio projekto tikslas buvo surinkti Lietuvos pedagogų parengtas skaitmenines priemones, skirtas 4-7 metų amžiaus vaikų garsinės analizės ir sintezės įgūdžiams formuoti į vieną skaitmeninį katalogą. Projekte dalyvavo pedagogai iš visos Lietuvos. Į katalogą sudėtos 103 priemonės – tiek, kiek šiemet sukako metų Nepriklausomai Lietuvai. Prie šios gražios iniciatyvos prisidėjo ir mūsų darželio mokytojos metodininkės Elona Bernotaitė ir Indra Žukauskienė, katalogui pateikė savo kurtas skaitmenines priemones: knygelė „Paveikslėlių abėcėlė“, „Perskaityk žodį ir surask paveikslėlį“, „Kokia raidelė praleista – I ar Y?“. Šias ir visas kitas priemones rasite kataloge:
  Taip pat šis skaitmeninių priemonių katalogas bus paviešintas internetinėse svetainėse:
     

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId5e74a78727

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti vykdome projektą „Knygų skirtukų dirbtuvėlės“

Gerosios patirties sklaidos virtualus  renginys „Nuotolinio ugdymo iššūkiai lopšelyje – darželyje“

        Vasario 24 dieną vyko respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties sklaidos virtualus  renginys  „Nuotolinio ugdymo iššūkiai lopšelyje – darželyje“. Renginio organizatoriai – Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.
       Šiuo renginiu buvo siekiama pasidalinti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų inovatyviomis idėjomis, metodais ir priemonėmis nuotolinio ugdymo srityje, skatinti pedagogus tyrinėti, ieškoti įvairių įdomių, kūrybiškumą skatinančių veiklų ir būdų,  plėtoti bendradarbiavimo ryšius su respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis.
       Renginyje dalyvavo ir mūsų darželio mokytojos Elona Bernotaitė, Jurgita Kaveckienė bei Nijolė Pakėnė. Jos parengė pranešimą „Nuotolinis ugdymas: Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogų patirtis“, kuriame pristatė savo išbandytus metodus, priemones, būdus, sąlygojančius aktyvesnį vaikų ir tėvų įsitraukimą į nuotolinio ugdymo procesą.
       Visų dalyvių pranešimai, kuriuose apstu teorinių ir praktinių patarimų, kaip siekti nuotolinio ugdymo efektyvumo, patalpinti Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ internetinėje svetainėje adresu

Dalyvavome Lietuvos ugdymo įstaigų dainų festivalyje „Neužmirštuolė gyva“

 

 

Mūsų darželis dalyvauja respublikiniuose projektuose   

    

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogės ir nuotoliniu būdu sugeba parengti ugdytinius įvairiems projektams ir festivaliams. Kadangi darželyje yra ne vienas muzikai gabus mažasis dainorėlis, tai karantino laikotarpiu vaikai mokinami dainuoti virtualiai (Mesendžerio, telefono, pačios muzikos mokytojos įdainuotų įrašų pagalba). Muzikos mokytoja Gražina Pamparienė atrado šešiametį Matą Malakauską, turintį gražų balsą ir jis dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų dainų festivalyje „Neužmirštuolė gyva“, kur atliko Gražinos Pamparienės dainą „Čia – Lietuva!“. Mokytoja Gražina kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis Jurgita Kaveckiene, Nijole Budriene ir „Kiškučių“ grupės ugdytiniais parengė muzikinę kompoziciją „Aš pasėjau linelius...“, kurią pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų respublikiniame etniniame projekte „Tu, lineli, Žydražiedi!“. Šiuo metu visos trys mokytojos ir jų ugdytinis Matas Malakauskas dalyvauja tarptautiniame ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių – muzikinių darbų virtualiame projekte „Tiltas Lietuvai“. Džiugu, kad visi šie projektai yra skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Taip ir mūsų lopšelio-darželio bendruomenė savo gražiais darbais prisideda, sveikindama Lietuvą svarbiausių švenčių proga.

   

Padėkos už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių-muzikinių darbų virtualiame projekte „Tiltas Lietuvai“

View the embedded image gallery online at:
https://www.joniskiosaulute.lt/#sigFreeId048a538cd1

eTwinning projektas „Metų laikų langas“

        Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikučiai ir mokytoja Indra Žukauskienė vasario mėnesį prisijungė prie eTwinning projekto „Metų laikų langas“. Tai ugdymo projektas, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams, skatinantis domėtis supančia gamta, jos įvairove. Projektas vyks visus metus, kurių  eigoje vaikai aiškinsis gamtos pokyčių reikšmę žmonių gyvenime ir sąsajas su kalendorinėmis šventėmis, liaudies kūryba, bus atliekami stebėjimai gamtoje, eksperimentai. Pokyčiai gamtoje bus fiksuojami įvairiomis meninio ugdymo priemonėmis. Vasario 9 dieną vyko pirmas virtualus susitikimas zoom platformoje, kuriame dalyvavo šio projekto dalyviai. Tai Joniškio „Saulutės“ darželio vaikučiai šiuo metu lankantys „Drugelių“ grupę, darželiai iš Šiaulių, Kelmės, Tauragės, Ukmergės miestų, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras. Vaikai ir mokytojos prisistatė, papasakojo apie savo darželį, kalbėjo apie artėjančią vieną linksmiausių žiemos švenčių-Užgavėnes, jos tradicijas, kaukių, persirengėlių reikšmę, dalinosi idėjomis kaip šventei ruošiasi savo darželyje. Kartu visi žaidė Užgavėnių žaidimus „Meškutė“, „Bėga ožka per mišką“. Susitikimo pabaigoje visi aptarė projekto tolimesnius uždavinius, veiklas ir susitarė vėl virtualiai susitikti pavasarį, o savo  veikla, atliktais eksperimentais, stebėjimais ir  meniniais darbeliais dalintis eTwinningo platformoje.

Projektas-kūrybinių darbų paroda „Pilys mena Lietuvos didybę“

Padėka

Gavome Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

 

eTwinning projektas „Susitikime prie virtualios eglutės“

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės vaikučiai prieš Naujuosius Metus prisijungė prie eTwinning projekto „Susitikime prie virtualios eglutės“. Šio projekto metu vaikučiai tobulino savo kūrybinius bei meninius gebėjimus: puošė grupę kalėdiniais darbeliais bei dekoracijomis, kūrė Advento kalendorių, piešė ir rašė laiškus Kalėdų Seneliui, kartu su tėveliais gamino žaisliukus Kalėdų eglutei, taip pat gamino Kalėdų nykštukus darželio kiemui bei vidaus erdvėms papuošti. Nors dėl karantino užsidarius darželiui, kai kuriuos darbelius teko atlikti namie, tačiau entuziazmo nepritrūko, su tėvelių pagalba pabaigėme pradėtus darbelius nuotoliniu būdu.

Projekte dalyvavo mokytojai ir jų mokiniai iš Telšių, Druskininkų, Alytaus, Panevėžio, Vilniaus mokyklų.

Sukurtais žaisliukais, kuriuos kabinome ant virtualios eglutės su kitais projekto dalyviais, galite pasigrožėti čia:

https://www.thinglink.com/scene/1394699164029288450

Piešinių parodėlės „Kalėdos man - tai...“, darbelius galite pamatyti čia:  

https://padlet.com/renatakelias/da4hqzeq7nygs6bn

                                   Priešmokyklinės grupės „Kiškučiai“ mokytoja Jurgita Kaveckienė

Tikėkim Kalėdų stebuklais

               Mūsų lopšelio-darželio įvaizdžio kūrimo grupė ir atskiri pedagogai nusiuntė darželio Kalėdinių papuošimų nuotraukas ir dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Tikėkim Kalėdų stebuklais“. Gavome padėką lopšelio-darželio bendruomenei. Ačiū visiems pasidalinusiems Kalėdinio laukimo džiaugsmu.

 
 
 
 

               Su kitų šalies ikimokyklinių įstaigų darbais galite susipažinti adresu:

https://read.bookcreator.com/SkFz9ne6omftXarv8e8YCh72X8J2/bUDBFl9YTsi7JQglG6_Y0A?fbclid=IwAR0NQJInkQAnNT9y4TvjXJpRnWjIK8n2cKsjqvhHzjgYK-sahSaynAwSb7w

Sausio 13-ąją minėkime kartu visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

(skaityti daugiau)

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.  ĮSAKYMAS  NR. A-1206 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A-1060 „DĖL UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO