Meniu Uždaryti

Lietuvos „Saulučių“ sambūris

Gegužės 13 d. mūsų lopšelio-darželio pedagogai (direktorė Rita Šilinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė, logopedės Alma Sinkevičienė ir Vaida Labanauskienė, mokytojos Gražina Vėtienė, Vaida Zubavičienė, Rima Kukšienė ir Dalia Malinauskienė) dalyvavo dešimtajame Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų, turinčių „Saulutės“ pavadinimą, sambūryje-metodinėje dienoje „Saulučių darželiuose pasėkime kultūrą…“. Šiais metais į „Saulučių“ susitikimą, kurį organizavo Kauno vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, susirinko atstovai iš 14 „Saulučių“.
Apžiūrėjome lopšelio-darželio įrengtas vidaus ir lauko erdves, skatinančias vaiko eksperimentavimą ir tyrinėjimą, dalinomės patirtimi apie STEAM ugdymo metodų taikymą, dalyvavome susitikime su dramos teatro aktore, pedagoge Inesa Paliulyte, aplankėme Pažaislio vienuolyną, žiūrėjome Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklį „Baldis ir Vivaldis“. Atsisveikinant išgirdome Lietuvos „Saulučių“ logotipo konkurso rezultatus – mūsų lopšelio-darželio ugdytinių ir pedagogų kūrybinis darbas, sukurtas logotipas, tapo Lietuvos „Saulučių“ sambūrio emblema. Ačiū Žagarės pieninei, Joniškio „Delikatesui“ už paramą reprezentuojant Joniškio kraštą 🤗

Skip to content