Meniu Uždaryti

Tarptautinis seminaras Sevilijoje

Tarptautinis seminaras „Iš mokyklos suolo į ilgalaikę gyvenimo sėkmę: esminių gebėjimų ugdymas“ (angl. From the Classroom to Lifelong Success: Nurturing Essential Competences) lapkričio 9-11 d. vyko Sevilijoje (Ispanija).

Jame dalyvavo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai iš 25 šalių, tarp jų 2 pedagogai iš Lietuvos. Laimėjusi ŠMPF dotaciją į seminarą vyko ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ švietimo pagalbos specialistė Vaida Labanauskienė.

Šiuo profesinio tobulėjimo seminaru buvo siekiama pagilinti dalyvių žinias apie įvairių kompetencijų, įskaitant skaitmeninę (DigComp), verslumą (EntreComp), mokymąsi visą gyvenimą (LifeComp) ir tvarumą (GreenComp), ugdymą ir pabrėžti eTwinning integraciją, kaip priemonę šioms kompetencijoms didinti.

 Be to, juo siekiama suteikti mokytojams praktinių strategijų ir išteklių, skirtų mokymo praktikai tobulinti. Seminaras skatino aktyvų įsitraukimą, bendradarbiavimą ir refleksiją, kad padėtų pedagogams skatinti holistinį savo mokinių tobulėjimą.

Veiklos skatino dalyvius apmąstyti savo dabartinę mokymo praktiką ir nustatyti galimybes integruoti eTwinning projektus siekiant ugdyti pagrindines kompetencijas, keistis idėjomis ir patirtimi su kitais ankstyvojo ugdymo ir pradinių klasių mokytojais bei šios srities ekspertais. Buvo pasiūlyta galimybė inicijuoti eTwinning projektus, susijusius su viena ar keliomis iš aukščiau išvardytų struktūrų.

Renginio atidarymo metu vyko antroji „eTwinning“ Europos Prizo apdovanojimų ceremonija. Europinio prizo laimėtojos J.Rattik, O. Grebinstsikova, M.Samoutian, S.Tatsiou, A. Kasviki, Z.Garajova pristatė projektą STEAM Preschool Academy/Age 0-6 years.

O A.Šimac, N. Tzitzi, Ch. Georgakopoulou, A.Arroyo –  projektą-laimėtoją -eTwinners as pros/Age 7-11 years.

Seminare vyko kūrybinės dirbtuvės, dalyviai dirbo įvairiose darbo grupėse, dalyvavo partnerių, projektų idėjų paieškose, diskusijose ir planavime, siekdami įgyvendinti naujus projektus artimiausiu metu.

Mano lūkesčiai buvo pateisinti – susitikau su partneriais iš kitų šalių, kartu keitėmės idėjomis ir patirtimi su kitais ankstyvojo ugdymo ir pradinių klasių mokytojais, aktyviai bendradarbiavome grupėse, pagilinome žinias apie įvairias kompetencijas (skaimeninę, mokymosi visą gyvenimą ir kt. ypač pabrėžiant eTwinning integraciją.

Po seminaro jaučiu eTwinning bendruomenės palaikymą, geranoriškumą bei išskirtines galimybes tobulėti.

Skip to content