Meniu Uždaryti

Metodinė diena

Kovo 30 d. darželyje vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Taip, aš galiu: įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės“ I modulio – ,,Taip, aš galiu. Ką žinome? Kur esame?“ gerosios patirties renginys-metodinė diena. Pedagogės Elona Bernotaitė, Nijolė Pakėnė, logopedė Vaida Labanauskienė, specialioji pedagogė   Alma Sinkevičienė dalijosi seminaruose, konferencijose  įgytomis žiniomis  apie įtraukiojo ugdymo organizavimo įrankius ir metodus, diskutavo apie „sunkius“ ir nevaldomus vaikus, probleminius tėvelius. Informaciją iš respublikinės ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės konferencijos Tauragėje   „Žaismė ir atradimai“ perteikė mokytojos Nijolė Budrienė ir Laura Pociūtė.

Alma Sinkevičienė pristatė  atliktos apklausos „Lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenės požiūris ir lūkesčiai, ugdant įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus, įtraukiojo ugdymo kontekste“ rezultatus. Įsivertinome, ką žinome ir kur esame, koks  įstaigos darbuotojų požiūris į neuro įvairovę, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kokie iššūkiai ir lūkesčiai pasitiks mus 2024 metais.

 

Skip to content