Meniu Uždaryti

Metodinė diena

Sausio 16 d. Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vyko rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinė diena „Išdrįsk pabandyti. Tarptautinių programų

Erasmus+, Nordplus ir eTwinning mobilumo veiklų pristatymas“. „Saulutės“ pedagogės pristatė savo patirtį rengiant ir vykdant tarptautinius projektus: Nordplus „Žaliojo mokymo(si) galimybės ankstyvajame amžiuje“ ir „Įtrauktis ar atskirtis“ bei Ersamus+ „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“, ir pasiektus rezultatus. 2022–2023 m. pedagogės Vaida Labanauskienė, Nijolė Pakėnė, Laura Pociūtė ir Indra Žukauskienė įvykdė net 8 tarptautinius projektus. Vaidai ir Nijolei buvo suteiktas Europos kokybės ženklas. Metodinę dieną užbaigėme mintimi, kad svarbiausia išdrįsti ir pabandyti, o pradėjus – jau sunku sustoti.

 

Skip to content