Meniu Uždaryti

Įtraukusis ankstyvasis ugdymas

Vasario pabaigoje programos eTwinning Nacionalinė paramos tarnyba pakvietė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei darželių vadovus teikti paraiškas dėl dalyvavimo programos „eTwinning“ tarptautiniame online seminare „Įtraukusis ankstyvasis ugdymas“ (angl. Inclusive Early Childhood Education and Care), kurį organizavo  programos „eTwinning“ centrinė paramos organizacija. Dalyviams iš Lietuvos šiame renginyje buvo skirtos 2 vietos.

Mokytoja Nijolė Pakėnė, padedama direktorės Ritos Šilinienės ir specialiosios pedagogės – logopedės Almos Sinkevičienės, parengė ir pateikė tarnybai paraišką dėl dalyvavimo, o kovo viduryje sulaukė žinios, jog paraiška buvo atrinkta ir  ir pedagogė kviečiama dalyvauti seminare.

Virtualus seminaras  anglų kalba  vyko 3 dienas: 2022 m. kovo 30 d. – balandžio 1 d. Seminaro tikslas buvo padidinti eTwinning mokytojų supratimą apie įtraukiojo ugdymo struktūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, perteikti mokytojams geriausią įtraukiojo ugdymo praktiką ir iššūkius, padėti įgyti įgūdžių ir kompetencijų, kurių reikia, norint rūpintis ir tinkamai ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, bei paskatinti įgytas žinias taikyti kasdienėje savo praktikoje.

Dalyviai iš visos Europos kasdien klausėsi pagrindinių pranešimų apie vaikų su negalia įtraukimo į ugdymo procesą kliūtis ir rekomendacijas, ankstyvojo įtraukiojo ugdymo projektus, mažas pajamas gaunančių šeimų ir imigrantų vaikų įtraukimą į ugdymą. Po pagrindinio pranešimo vykdavo darbas tam tikrose, iš anksto pasirinktose grupėse, kurioje buvo klausomasi pranešimų ir diskutuojama dominančia tema. Paskutinę dieną vyko projekto partnerių paieškos sesija, kurios metu visi dalyviai galėjo pristatyti savo organizuojamus projektus ir pakviesti kitus dalyvius prisijungti, tapti projekto partneriais.

Mūsų darželio  mokytoja dalyvius pakvietė prisijungti prie įstaigos numatomo rengti projekto apie palankios ugdymo aplinkos kūrimą SUP turintiems vaikams.

Įtraukusis ugdymas jau seniai buvo pripažintas svarbiu tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje.Tačiau ne visada lengva ugdymo nuostatas paversti realybe. Todėl seminaras šia tema buvo labai naudingas, padėjo įgyti daugiau teorinių žinių, kurios labai pravers praktikoje, nes mūsų įstaiga atsakingai ir aktyviai ruošiasi 2024 metų rugsėjui, kuomet visos mokyklos ir darželiai turės sudaryti sąlygas vaikams su specialiaisiais poreikiais ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais.

Skip to content