Meniu Uždaryti

Informacija

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBO EKSTREMALIOS SITUACIJOS SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19) (Patvirtinta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53)

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS (Patvirtinta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53)

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS AKTUALI INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMAS NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMAS Nr. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1487 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (2020 m. rugsėjo 22  d. Nr. V-2090, Vilnius)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1487 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

Skip to content