Vaikų priėmimas

Vaikai į darželį priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams) pateikus:

         prašymą;
         vaiko gimimo liudijimo išrašą;
         vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027).


Priimant vaiką į darželį, sudaroma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę.

 

Vaikai priimami į:

     ankstyvojo amžiaus (1,5 m.–3 m.);
     ikimokyklinio amžiaus (3 m.–5 m.);
     priešmokyklinio ugdymo (6 m.) grupes.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMAS T-182 dėl VAIKŲ PRIĖMIMO Į JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Prašymas dėl priėmimo į darželį

Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų