Medžiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu 2020 m. kovo–gegužės mėn. ir spalio–gruodžio mėn., 2021 m. sausio–kovo mėn.

          Mieli tėveliai, paspauskite vaikų lankomą grupę atitinkantį langelį su paveikslėliu ir atsidarys nuotolinio ugdymo medžiaga su užduotimis ir veiklomis 

PAPILDOMAS UGDYMAS