BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ,
BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ,
SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
ATASKAITOS

 2021 metai


2020 metai


2019 metai2018 metai2017 metai2016 metai