ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ" TAISYKLĖS