PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2022  METAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija

 1

Rita

Šilinienė

Aukštasis Direktorė

Vyresnioji mokytoja

 2

 

Lina

Balčiūnienė

Aukštasis Direktorės pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija;

mokytoja

 3

 

Elona

Bernotaitė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja metodininkė

 4

 

Elena

Brigadierienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 5

 

Nijolė

Budrienė

Aukštasis Mokytoja priešmokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 6

 

Algimantas

Budris

Aukštasis Meninio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas

7

 

Loreta

Dovydaitienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

8

Regina

Jakienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

9

Daiva

Katiliavaitė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

10

Jurgita

Kaveckienė

Aukštasis Mokytoja priešmokyklinio ugdymo grupei Mokytoja metodininkė

11 

Nemira

Keršienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja

 12

Nijolė

Kymantienė

Aukštesnysis Mokytoja priešmokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 13

Rima

Kukšienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 14

Sondra

Kundrotienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 15

Vaida

Labanauskienė

Aukštasis Logopedė Logopedė metodininkė

 16

Genovaitė

Liepienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 17

Dalia

Malinauskienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 18

Alma

Sinkevičienė

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
Logopedė metodininkė

 19

Gražina

Pamparienė

Aukštasis Muzikos mokytoja Muzikos mokytoja-metodininkė.

 20

Nijolė

Pakėnė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja metodininkė

 21

Laura

Pociūtė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja

 22

Violeta

Sabaliauskienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 23

Sandra

Striuogienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 24

Gintarė

Vaitekūnienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei

Vyresnioji mokytoja

25

 

Gražina

Vėtienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 26

 

Loreta

Viečienė

Aukštasis Tiflopedagogė Tiflopedagogė

 27

 

Vaida

Zubavičienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja

 28

Indra

Žukauskienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja metodininkė