PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2021-2022 MOKSLO METAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija

 1

Gražina

Vėtienė

Aukštasis Direktorė

II vadybinė kategorija;

vyresnioji mokytoja

 2

 

Lina

Balčiūnienė

Aukštasis Direktorės pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija;

mokytoja

 3

 

Elona

Bernotaitė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja metodininkė

 4

 

Elena

Brigadierienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 5

 

Nijolė

Budrienė

Aukštasis Mokytoja priešmokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 6

 

Algimantas

Budris

Aukštasis Meninio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas

 7

 

Veronika

Dabriegienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 8

 

Loreta

Dovydaitienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 9

Regina

Jakienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 10

Daiva

Katiliavaitė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

11

Jurgita

Kaveckienė

Aukštasis Mokytoja priešmokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 12

Nemira

Keršienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja

 13

Nijolė

Kymantienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 14

Rima

Kukšienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 15

Sondra

Kundrotienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 16

Vaida

Labanauskienė

Aukštasis Logopedė Logopedė metodininkė

 17

Genovaitė

Liepienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 18

Dalia

Malinauskienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 19

Alma

Sinkevičienė

Aukštasis Logopedė, specialioji pedagogė
Logopedė metodininkė

 20

Gražina

Pamparienė

Aukštasis Muzikos mokytoja Muzikos mokytoja-metodininkė.

 21

Nijolė

Pakėnė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja metodininkė

 22

Laura

Pociūtė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja

 23

Violeta

Sabaliauskienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 24

Sandra

Striuogienė

Aukštesnysis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Vyresnioji mokytoja

 25

Gintarė

Vaitekūnienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei

Vyresnioji mokytoja;

specialioji pedagogė

 26

 

Violeta

Viečienė

Aukštasis Tiflopedagogė Vyresnioji mokytoja

 27

 

Vaida

Zubavičienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja

 28

Indra

Žukauskienė

Aukštasis Mokytoja ikimokyklinio ugdymo grupei Mokytoja metodininkė