Meniu Uždaryti

Dotacija iš Erasmus+

Joniškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ yra skiriama dotacija programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078344 „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ įgyvendinimui.

Projekto tikslas – gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, formuojant teigiamas nuostatas, pritaikant įstaigos aplinkas bei ugdymosi procesus įvairių SUP turintiems mokiniams.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Numatomos projekto veiklos:

* įstaigoje vyks parengiamieji anglų kalbos mokymai

* anglų kalbos kursai mokytojams Maltoje

* kursai ‘Yes, I can. Students with Special Needs and Inclusive Education‘ Liublianoje, Slovėnija

* veiklų stebėjimas Portugalijoje.

* metodinė diena.

Skip to content