Meniu Uždaryti

Ankstyvojo amžiaus ugdytinių tėvų susirinkimas

Kiekvienais mokslo metais, prieš vasaros atostogas, lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vyksta ankstyvojo amžiaus ugdytinių tėvų susirinkimai. Šiais metais, birželio 17 dieną rinkosi būsimų ankstyvojo amžiaus grupių „Kačiukai“, „Žirniukai“ ir „Žiogeliai“ ugdytinių tėvai. Įžanginį žodį tarė darželio direktorė Rita Šilinienė. Ji supažindino tėvelius su įstaigos tvarka, dokumentais, bei pristatė mokytojas, kurios dirbs ankstyvojo amžiaus grupėse. Susirinkime dalyvavo ir įstaigos specialistai: psichologė Aušra Sakalienė bei logopedė-specialioji pedagogė Alma Sinkevičienė, kurios tėvams davė patarimų kaip palengvinti vaikų adaptaciją darželyje.

Po bendro susitikimo salėje, tėveliai su grupių mokytojomis apžiūrėjo vaikučių būsimas grupes, susipažino su dienotvarke, aptarė grupės susitarimus, išsakė vieni kitiems savo lūkesčius. Mokytojos palinkėjo gražių atostogų ir sėkmingo starto naujais mokslo metais.

Skip to content