Meniu Uždaryti

Seminaras Kopenhagoje

Gegužės 16–18 d., Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Rita Šilinienė ir logopedė, specialioji pedagogė Alma Sinkevičienė dalyvavo kontaktiniame seminare ‘Early Childhood Education and Care – The Convention on the Rights of the Child and Education for Sustainable Development’, kuris vyko Kopenhagoje, Danijoje. Savo idėjomis ir vizijomis dalinosi net 80 Šiaurės ir Baltijos šalių pedagogų ir vadovų, dirbančių ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Vyko aktyvios diskusijos vaikų teisių klausimais, buvo plėtojamos projektinės idėjos. Viena iš dominančių ir aktualių temų – įtraukusis ugdymas. Ši tema buvo pasirinkta kaip pagrindinė, generuojant idėjas ateities projektams. Penkių šalių (Švedijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos ir Grenlandijos) atstovai grupėje aptarė įtraukiojo ugdymo esamas patirtis, iššūkius, pagrindines kylančias problemas ir siekius. Taip pat buvo parengtas būsimo projekto apie įtraukųjį ugdymą planas ir numatytas parengiamasis vizitas Estijoje.

Skip to content